Jyväskyläläisten b-juniori-ikäisten poikajalkapalloilijoiden sisäinen motivaatio ja tavoiteorientaatio

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nissinen, Joel
dc.date.accessioned 2010-05-19T10:02:29Z
dc.date.available 2010-05-19T10:02:29Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1129564
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201005191862 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23571
dc.description.abstract Nissinen, Joel 2010. Jyväskyläläisten B-juniori-ikäisten poikajalkapalloilijoiden sisäinen motivaatio ja tavoiteorientaatio. Jyväskylän yliopisto. Liikuntatieteiden pro gradu-tutkielma. 97 s. Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida Jyväskyläläisten B-juniori-ikäisten poikajalkapalloilijoiden sisäisen motivaation ja tavoiteorientaation muutoksia pelikauden 2009 aikana. Tutkimustehtäväkseni muodostui ensin selvittää määrällisesti pelaajien sisäinen motivaatio ja tavoiteorientaatio harjoittelemiseen ja pelaamiseen ennen kautta ja kauden jälkeen. Tämän jälkeen tutkin haastattelun avulla pelaajien minä- ja tehtäväorientaatiota sekä viihtyvyyttä, ahdistuneisuutta ja koettua pätevyyttä kauden aikana. Lisäksi haastattelin kahta valmentajaa. Kohderyhmän muodostivat B-juniori-ikäiset JJK Football Clubin (JJK) ja Palokan Riennon (PaRi) pelaajat. Poikia osallistui tutkimukseen yhteensä 28. Tutkimuksen määrällisen osuuden aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla. Sisäistä motivaatiota mitattiin Intrinsic Motivation Inventory (IMI) – mittarilla (McAuley, Dun-can & Tammen 1989). Kokkonen ja Pöllänen (1998) olivat aiemmin jo testanneet Intrinsic Motivation Inventory -mittaria suomalaisilla yhdeksäsluokkalaisilla nuorilla ja se oli hyväksi havaittu. Tavoiteorientaatiota tutkittiin Perception of Succes Questioinnaire (POSQ) – mittarin (Roberts, Treasure & Balague 1998) lasten versiolla. Mittari on todettu luotettavaksi koululiikunnassa (Kokkonen & Pöllänen 1998) sekä juniorijalkapalloiluissa (Liukkonen 1998). Määrällisen osuuden luotettavuutta arvioitiin Cronbachin alfa- kertoimen sisäisen yhdenmukaisuuden sekä Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimien avulla. Tuloksia analysoitiin keskiarvojen perusteella. Tutkimuksen laadullisen osuuden aineisto kerättiin haastatteluilla, joita tehtiin yhteensä viisi kappaletta. Haastatteluaineisto kerättiin puolistrukturoidun haastattelun avulla, jossa haastattelu kohdennettiin tiettyihin teemoihin ja kysymyksiin. Käsittelin ja tulkitsin aineistoa sisällönanalyysi -menetelmällä. Analyysin tarkoituksena oli tiivistää aineistoa ja luoda siihen selkeyttä kuitenkaan kadottamatta informaatiota. Joukkueiden sisäisessä motivaatiossa ei ollut eroa alkumittauksessa. JJK:n pelaajien sisäinen motivaatio kuitenkin nousi tutkimuksen aikana. Eniten JJK:n pelaajien osalta parantui viihtyminen lajin parissa. PaRi:n osalta eniten parantui pelaajien tehtäväorientaatio. Haastattelujen mukaan pelaajien sisäinen motivaatio oli yhteydessä peliajan määrään. Vähän peliaikaa saaneet pelaajat kokivat muita enemmän ahdistusta ja miettivät harrastuksen lopettamista. Pelaajat kokivat harrastuksen vievät myös liikaa aikaa ja energiaa. Valmentajat peräänkuuluttivat emoseuran tuen tärkeyttä.
dc.format.extent 97 s.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other JJK Football Club
dc.subject.other Palokan Riento
dc.subject.other drop-out
dc.title Jyväskyläläisten b-juniori-ikäisten poikajalkapalloilijoiden sisäinen motivaatio ja tavoiteorientaatio
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005191862
dc.subject.ysa pojat (ikäryhmät)
dc.subject.ysa jalkapallo
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa tavoiteorientaatio
dc.subject.ysa pojat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
jyx.includeIn.OAI true

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record