Fostrare eller förmedlare av information : hur upplever svensklärare sin lärarroll på högstadiet respektive gymnasiet?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pernu, Ville
dc.date.accessioned 2010-05-17T07:23:46Z
dc.date.available 2010-05-17T07:23:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23519
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää minkälaisena ruotsin kielen aineenopettajat kokevat oman roolinsa opettajana. Lähtökohtana oli vertailla yläasteen ja lukion opettajia ja ottaa selvää vaikuttaako se, millä asteella opettajat opettavat, heidän käsityksiinsä omasta roolistaan. Oletukseni ennen tutkimuksen suorittamista oli, että eroja löytyy ja yläasteen opettajat kokisivat itsensä enemmän kasvattajana ja lukion opettajien työssä vastaavasti korostuisi voimakkaasti tiedon välittämisen tehtävä. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja materiaalina käytin ruotsinopettajilta keräämiäni kysymyslomakkeita. Lomakkeessa oli väittämiä ja monivalintavaihtoehdot, joista opettajien tuli valita parhaiten omaa mielipidettään kuvaava vaihtoehto. Vastausvaihtoehdot olivat 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä. Lopussa oli myös yksi avokysymys, jossa opettajilla oli vielä mahdollisuus sanallisesti kertoa omia käsityksiään. Vastauksia kertyi runsaasti, kokonaisuudessaan 246, joista osa oli myös muilta kuin yläkoulun tai lukion opettajilta. Opettajan roolin voi määritellä usealla eri tavalla ja taustatiedon ja kirjallisuuden löytäminen tuntuikin aluksi hankalalta. Aiheeseen liittyviä tutkimuksia löytyi kuitenkin muutamia ja löysin erilaisia määritelmiä opettajan roolista. Myös kyselylomakkeen väittämien muodostaminen oli haasteellista, sillä väittämien tarkoitus oli selvittää opettajien käsityksiä ja mielipiteitä mutta olla kuitenkin johdattelematta vastaajia millään tavalla. Tulokset osoittavat alkuperäisen oletukseni osittain oikeaksi. Eroja eri asteella opettavien opettajien käsityksissä opettajan roolista todellakin on, mutta erot olivat pienempiä kuin etukäteen oletin. Lukion opettajat kokevat keskimäärin useammin olevansa tiedonvälittäjiä kuin yläasteen opettajat, joiden työssä kasvatus näyttäisi korostuvan enemmän. Todettakoon kuitenkin, että yksittäisissä tapauksissa roolit saattoivat olla myös aivan päinvastoin, joten yksilöt voivat kokea työnsä luokka-asteesta riippumatta hyvin eri tavoin. Kokonaiskuvaa katsottaessa eroja kuitenkin löytyi.     en
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other undervisningsmål en
dc.subject.other lärare en
dc.subject.other lärarrollen en
dc.title Fostrare eller förmedlare av information : hur upplever svensklärare sin lärarroll på högstadiet respektive gymnasiet?
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005121772
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record