Spex å sitz å glöggrunda : teman i statusuppdateringar på Facebook

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Onkamo, Tiina
dc.contributor.author Manu, Mari
dc.date.accessioned 2010-05-17T07:02:19Z
dc.date.available 2010-05-17T07:02:19Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23517
dc.description.abstract Tutkielman tarkoituksena on analysoida Facebookissa julkaistujen tilapäivitysten teemoja. Teemat on luokiteltu kolmeen pääluokkaan Collinin (2009) luoman mallin mukaan, mutta esitämme siihen joitakin muutosehdotuksia. Selvitämme myös, vaikuttaako ystävien määrä siihen, mitä teemoja tilapäivityksissä käsitellään ja kuinka paljon niitä julkaistaan. Lisäksi pohdimme hieman, kuinka motivaatio käyttää Facebookia ja julkaista tilapäivitys ilmenee Heinosen (2009) määrittelemien tekijöiden pohjalta. Näitä tekijöitä ovat identiteetti, palaute, luottamus, yhteenkuuluvuus ja luovuus. Teoriaosuudessa esittelemme tutkimuksen keskeiset käsitteet. Sosiaalista mediaa käsittelemme tässä tutkimuksessa vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden, osallistumisen ja sisältöjen jakamisen kautta. Facebook on sosiaalinen verkosto, jonka käyttö perustuu mm. omaan profiiliin, tietojen jakamiseen ja yhteydenpitoon ystävien kanssa. Tutkimukseen kerättiin 207 tilapäivitystä ruotsinkielisen yliopiston 22 opiskelijalta. Tilapäivitysten käsittelyn tukena käytämme taulukoita, mutta pääpaino on laadullisessa analysoinnissa. Tulokset viittaavat siihen, että arkielämän tapahtumat ja tuntemukset sekä opiskelu ovat yleisimpiä tilapäivitysten teemoja, mutta yhteydenotto- ja avunpyynnöillä sekä viihdyttävillä julkaisuilla on myös oma roolinsa. Myös ajankohdalla vaikuttaa olevan jonkin verran merkitystä. Sen sijaan ystävien määrä ei tämän tutkimuksen perusteella näytä vaikuttavan siihen, mitä teemoja tilapäivitykset käsittelevät. Ystävien lukumäärä ei myöskään ole suoraan verrannollinen julkaistujen tilapäivitysten määrään. Tutkimus antaa viitteitä käyttäjien tarkempien taustatietojen tarpeelle, jotta aihetta voisi tutkia entistä monipuolisemmin. Käyttäjillä vaikuttaa olevan yksilölliset tapansa julkaista tilapäivityksiä, ja näiden tapojen sekä motivaation selvittäminen antaisivat yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mitä käyttäjä julkaisee tilapäivityksessään ja miksi. Tarkemmalle teemajaottelulle on tarvetta ja ehdotamme muutamaa uutta alaluokkaa. Toisaalta teemoja voisi jaotella yhä moninaisempiin luokkiin, mutta kaikenkattavaa luokittelua olisi hyvin haastavaa luoda, koska aineistoilla on yksilölliset piirteensä.     en
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other teema en
dc.subject.other tilapäivitys en
dc.subject.other Facebook en
dc.subject.other sosiaalinen media en
dc.title Spex å sitz å glöggrunda : teman i statusuppdateringar på Facebook
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005121770
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record