Les références intertextuelles du roman policier "Ensimmäinen murhani" de Leena Lehtolainen et leur traduction française

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Länsimäki, Katja
dc.date.accessioned 2010-05-11T09:01:08Z
dc.date.available 2010-05-11T09:01:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23424
dc.description.abstract Tämän tutkielman aiheena ovat intertekstuaaliset viittaukset ja niiden käännösstrategiat. Tarkoituksena on selvittää, mitä strategioita kääntäjä on käyttänyt Leena Lehtolaisen dekkarin Ensimmäinen murhani musiikkiin ja kirjallisuuteen liittyviä intertekstuaalisia viittauksia ranskaksi kääntäessään. Lähtökohtana on oletus, että kääntäjän pitäisi pyrkiä säilyttämään sanojen alkuperäinen merkitys mahdollisimman tarkasti, mutta toisaalta myös se, ettei tämä ole aina mahdollista Ranskan ja Suomen suurten kielellisten ja kulttuuristen erojen vuoksi. Teoriaosassa käsitellään ensin intertekstuaalisuutta yleisesti, ja sitten sen kahtiajakoa yleiseen ja rajalliseen intertekstuaalisuuteen. Lisäksi esitellään Minna Ruokosen artikkelissa Intertekstuaalisuus ja kaunokirjallisuuden kääntäminen kuvaillut käännösstrategiat, jotka voidaan jakaa säilyttäviin ja muokkaaviin strategioihin. Analyysin aineistona on käytetty suomenkielisestä dekkarista löydettyjä viittauksia kirjallisuuteen ja musiikkiin, sekä niiden ranskankielisiä käännöksiä. Viittaukset on jaettu kategorioihin teoriaosassa esiteltyjen käännösstrategioiden mukaisesti. Analyysi selvittää, mihin kirjallisiin tai musiikillisiin lähteisiin dekkarissa on viitattu, ja millä eri tavoilla niitä on kohdeltu käännöksessä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että käännöksessä on käytetty enimmäkseen säilyttäviä strategioita. Useat viittauksista liittyvät tavalla tai toisella dekkarin tarinaan, jolloin on tärkeää, että ranskalaiselle lukijalle välittyy samat sanojen takaa löytyvät merkitykset kuin suomalaisellekin. Kuitenkin aineistossa esiintyi kaikkia strategioita, joiden lisäksi löytyi myös muita, esimerkiksi mahdollisuus yhdistää eri strategioita. Tämän perusteella voidaan päätellä, että jokainen viittaus on otettava erikseen huomioon, eikä yleispäteviä sääntöjä intertekstuaalisten viittausten kääntämisestä voida antaa. en
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other intertextualité en
dc.subject.other traduction en
dc.title Les références intertextuelles du roman policier "Ensimmäinen murhani" de Leena Lehtolainen et leur traduction française
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005111736
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Romance philology en
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record