Teknologian käyttöönotto organisaatiossa : käyttökulttuurin muutoksen esteitä ja mahdollistajia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Niskanen, Minna
dc.date.accessioned 2010-05-04T10:28:45Z
dc.date.available 2010-05-04T10:28:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1128828
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201005041624 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23331
dc.description.abstract Tutkielman tarkoituksena oli selvittää mitkä tekijät edesauttavat tai toisaalta vaikeuttavat teknologian käyttöönottoa ja sitä kautta syntyvää käyttökulttuurin muutosta organisaatiossa. Lisäksi pyrittiin selvittämään mille organisaatiotasolle toimintaa koskevat vaatimukset asetetaan. Tutkimus suoritettiin ammatillisessa aikuisoppilaitoksessa ja aihetta lähestyttiin kohdeorganisaation toimijoiden omien kokemusten ja niiden myötä syntyneiden odotusten kautta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista eläytymismenetelmää, jossa organisaation toimijat asetettiin kuvitteelliseen tilanteeseen kuvailemaan mitä kyseisessä tilanteessa heidän mielestään todennäköisesti tapahtuu. Tutkimuksessa havaittiin, että käyttöönottoprosessiin merkittävimmin vaikuttava tekijä on aikaresurssit. Merkittäviksi tekijöiksi nousivat myös käyttöönottokoulutus, tukitoiminnot sekä projektin systemaattisuus. Eniten toimintaa koskevia odotuksia asetettiin organisaation johdolle. Tulosten perusteella voidaan todeta, että teknologian käyttöönotto ei ole ainoastaan tekninen prosessi vaan koko organisaation sisäinen oppimisprosessi, joka onnistuakseen vaatii toimivat ulkoiset puitteet, systemaattisen eteenpäin viemisen, vuoro-vaikutteisen toiminnan sekä yksilön muutokseen motivoitumisen.
dc.format.extent 75 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other käyttöönotto
dc.subject.other kulttuurin muutos
dc.subject.other organisaatiotaso
dc.subject.other eläytymismenetelmä
dc.title Teknologian käyttöönotto organisaatiossa : käyttökulttuurin muutoksen esteitä ja mahdollistajia
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005041624
dc.subject.ysa käyttöönotto
dc.subject.ysa kulttuurin muutos
dc.subject.ysa organisaatiot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kognitiotiede fi
dc.subject.method Eläytymismenetelmä

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record