La liberté de la femme dans cinq œuvres de Calixthe Beyala

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kuosmanen, Vanamo
dc.date.accessioned 2010-04-28T08:09:25Z
dc.date.available 2010-04-28T08:09:25Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1128355
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201004281606
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23282
dc.description.abstract Calixthe Beyala on kamerunilainen nykykirjailija, jonka teosten keskeisimpiä teemoja on naisen, etenkin afrikkalaisen naisen, asema yhteiskunnassa. Afrikka on yksi alikehittyneimmistä maanosista ja afrikkalaisten naisten asema on erittäin ongelmallinen. Usein ajatellaan, että afrikkalaisten naisten asema ja vapaus on hyvin rajoitettua, ja he ovat alistettuja yhteiskunnan, perheidensä ja aviomiestensä vaatimusten alle. Beyala teokset ovat sisällöllisesti ja kielellisesti hyvin rikkaita ja vaikka hänen kirjoissaan on alistettuja naisia ilman vapauksia ja oikeuksia, hän kuvaa myös vahvoja ja itsenäisiä naisia. Tutkimukseni tavoitteena on esittää kielelliset keinot, joita Beyala käyttää kuvatakseen naisten vapautta. Näihin kielellisiin keinoihin kuuluvat kielellinen tyyli, teosten sisältö sekä sanasto. Tavoitteena on saada tietää, miten naisen asema on kuvattu teoksissa ja miten Beyala näkee afrikkalaisen naiskuvan; pitääkö stereotypiat alistetuista ja heikoista afrikkalaisnaisista paikkansa, vai onko olemassa myös naisia, jotka ovat vahvoja ja itsenäisiä? Päästäkseni tähän tavoitteeseen, tutkin tarkemmin kolmea teemaa, joita ovat seksuaalisuus, äitiys sekä alistaminen. Valitsin nämä teemat, koska Beyalan teoksissa vapaus on vahvasti sidoksissa näihin kolmeen teemaan. Valitsemani korpus sisältää viisi Beyalan kirjaa: C’est le soleil qui m’a brûlée, Le petit prince de Belleville, Les honneurs perdus, Femme nue femme noire sekä La plantation. Nämä viisi kirjaa ilmentävät hyvin teemoja, jotka ovat tutkimuksen kohteena. Samoista teemoista huolimatta kirjat ovat hyvin erilaisia: tarinat ja henkilöhahmot ovat hyvinkin erilaiset, jolloin tutkimukseen saadaan erilaisia näkökulmia. Metodina käytän esimerkkejä kirjoista sekä vertaan kirjoja keskenään ja otan esimerkkejä sanastosta sekä toistuvista aiheista. Tutkimuksestani selviää, että mainituilla teemoilla on kaksi puolta: toisaalta ne rajoittavat naisten vapautta johtuen yhteiskunnan ja perheiden asettamista rajoituksista; toisaalta ne voivat lisätä naisten vapautta, koska he voivat käyttää niitä keinoina saadakseen valtaa itselleen. Myös naiset voivat olla hyvinkin seksuaalisia ja jopa käyttää seksuaalisuuttaan saadakseen valtaa miehiin. Neitsyys ja sen merkityksen korostaminen on myös tärkeä teema kirjoissa. Äitiys on keskeinen osa naisen elämässä ja naisen yhteiskunnallinen asema riippuu pitkälle siitä, onko hän äiti vai ei; naisia, joilla ei ole lapsia, oli syy siihen mikä tahansa, saatetaan halveksua. Näin nainen voi äitiytensä avulla saada paremman aseman. Myös synnytyksellä ja mahdollisuudella aborttiin on osansa naisen vapauden saamisessa. Naisten alistaminen ja alempiarvoisuus on hyvin globaali ilmiö, ja se voi ilmetä myös verbaalisena sekä fyysisenä pahoinpitelynä. Alistaminen ei ole aina vain sukupuolesta riippuvaa vaan se voi kohdistua myös tiettyyn kansallisuuteen ja ihonväriin. Perinteillä ja uskonnolla on myös iso rooli naisten alistamisessa. Beyalan teoksissa voidaan huomata vastakohtia sekä stereotypian vastainen afrikkalainen naiskuva. Teokset antavat perinteisenä pidetystä afrikkalaisesta yhteiskunnasta erilaisen kuvan ja myös naisen asema on erilainen; naiset ovatkin vapaampia kuin yleensä ajatellaan.
dc.format.extent 56 sivua
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Beyala, Calixthe
dc.title La liberté de la femme dans cinq œuvres de Calixthe Beyala
dc.title.alternative Liberté de la femme dans cinq romans de Calixthe Beyala
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201004281606
dc.subject.ysa ranskan kieli
dc.subject.ysa naisen asema
dc.subject.ysa vapaus
dc.subject.ysa kirjallisuudentutkimus
dc.subject.ysa Afrikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi
dc.contributor.oppiaine Romance Philology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record