Conceptualizations of language expertise

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Alasalmi, Teija
dc.date.accessioned 2010-04-18T11:53:47Z
dc.date.available 2010-04-18T11:53:47Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23244
dc.description.abstract Asiantuntijuudesta on tullut yhä keskeisempi käsite muuttuvassa yhteiskunnassa. Kielenopiskelijat ja -tutkijat eivät ole käsittäneet asiantuntijuutta suoraan omaan alaansa liittyvänä ilmiönä, mistä syystä aihetta ei ilmeisesti ole koettu tarpeelliseksi tutkia. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka Kookit-opiskelijat merkityksellistävät kieliasiantuntijuuden käsitettä. Tutkimusaineisto kerättiin marraskuussa 2003 kyselylomakkeella, ja kyselyyn vastasi yhteensä 15 opiskelijaa, jotka opiskelivat pääaineenaan suomea tai vierasta kieltä. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisen teema-analyysin avulla, jossa opiskelijoiden vastauksia verrattiin toisiinsa pyrkien näin löytämään mahdollisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kieliasiantuntijuus on melko monimutkainen käsite, jonka voidaan katsoa sisältävän monenlaisia kompetensseja. Yllättävää kyllä, opiskelijat näkivät myös pedagogisen osaamisen yhtenä kieliasiantuntijuuden osatekijänä. Itse kieliasiantuntijuus käsitettiin yleensä ottaen monipuolisena kielen hallitsemisena. Opiskelijoiden mukaan kieliasiantuntijuutta on esimerkiksi opettajilla, kirjoittajilla, kääntäjillä, tulkeilla sekä muilla kielialan ammattilaisilla. Lisäksi asiantuntijuutta löytyy kielten opiskelijoilta. Tutkimustulosten mukaan kieliasiantuntijuuden voi saavuttaa tutustumalla kohdekielen kulttuuriin tai oleskelemalla kohdekielisessä maassa. Toisaalta kieliasiantuntijuuden saavuttaminen näyttäisi vaativan erityistä kiinnostusta ja asialle omistautumista. fi
dc.format.extent 26
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other language expertise
dc.subject.other expertise
dc.subject.other proficiency
dc.subject.other competence
dc.title Conceptualizations of language expertise
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201004181536
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record