Kouluikäisen vaikeavammaisen lapsen perheen yksilöllinen tilanne : ekokulttuurinen perhehaastattelumenetelmä ja ICF-CY perheen tuen tarpeen ja voimavarojen tunnistamismenetelminä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Heräjärvi, Nina
dc.date.accessioned 2010-04-14T07:49:40Z
dc.date.available 2010-04-14T07:49:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1126527
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201004141521 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23215
dc.description.abstract Heräjärvi, Nina. KOULUIKÄISEN VAIKEAVAMMAISEN LAPSEN PERHEEN YKSILÖLLINEN TILANNE: EKOKULTTUURINEN PERHEHAASTATTELUMENETELMÄ JA ICF-CY PERHEEN TUEN TARPEEN JA VOIMAVAROJEN TUN-NISTAMISMENETELMINÄ. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Kasvatustieteiden tiedekunta, Erityispedagogiikan yksikkö, Jyväskylän yliopisto. 2010. 144 sivua. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kouluikäisten vaikeavammaisten lasten ja heidän perheidensä yksilöllistä tilannetta voidaan kuvata Ecocultural Family Interview -perhehaastattelumenetelmällä (EPH) ja International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth version -luokitusjärjestelmällä (ICF-CY) saatavan tiedon avulla. EPH:lla tutkittiin perheiden yksilöllistä ekokulttuurista elämäntilannetta arvioimalla perheiden arjen järjestelyjä eli akkommodaatioita. Tutkimuksessa myös selvitettiin, millaista tietoa EPH:lla saadaan suhteessa ICF-CY:n ympäristötekijöihin. Lisäksi tutkittiin, mitkä ICF-CY:n ympäristötekijät ovat lasten ja perheiden helpottajia ja esteitä. Tutkimuksessa myös kartoitettiin, millaista yksilöllistä yhteiskunnan palvelujärjestelmän tukea perheet saavat ja tarvitsevat. Aikaisemmin kouluikäisten vaikeavammaisten lasten ja heidän perheidensä arkea ei ole tutkittu Suomessa ja ulkomaillakin tutkimus on ollut vähäistä. Aineisto kerättiin ekokulttuurisella perhehaastattelumenetelmällä, joka on puolistrukturoitu menetelmä. Lisäksi perheiden vaikeavammaisten lasten toimintakykyisyys arvioitiin The ABILITIES Index:llä. Neljän perheen yksilöllinen elämäntilanne kuvattiin EPH:n ja ICF-CY:n ympäristötekijöiden avulla. EPH:lla analysoitiin perheiden arjessaan tekemät akkommodaatiot ja ICF-CY:n ympäristötekijöiden perusteella arvioitiin perheiden esteet ja helpottajat. EPH:n tuottamaa tietoa verrattiin ICF-CY:n ympäristötekijöihin tarkasteltaessa millaista ympäristötekijöihin liittyvää tietoa EPH:lla saadaan. Tulokset osoittivat, että perheet ovat tehneet eniten akkommodaatioita Yhteiskunnan ja ekokulttuurisen ympäristön epäyhtenäisyys -alueella, Perheenjäsenten yhtenäisyys -alueella sekä Tiedon hakeminen lapsenhoidosta ja kasvatuksesta -alueella. Tulosten perusteella EPH:lla saatiin tietoa kaikista ICF-CY:n ympäristötekijöistä, eniten Tuotteista ja teknologiasta ja vähiten Luonnonmukaisesta ympäristöstä ja ihmisten tekemistä ympäristötekijöistä. ICF-CY:n kaikista ympäristötekijöistä löytyi perheiden esteitä ja helpottajia. Eniten esteitä löytyi Palvelut, hallinto ja politiikat -ympäristötekijöistä. Perheet saivat terveydenhoito-, opetus- ja sosiaalipalveluita, mutta palveluiden koordinoimattomuus ja vastaamattomuus vammaisen lapsen tarpeisiin oli ongelma. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että perheet eivät saa riittävästi yksilöllistettyjä palveluita. Perheiden tilanne kyetään kartoittamaan EPH:lla ja ICF-CY:llä palveluiden järjestämistä varten, mutta palveluiden, hallinnon ja politiikan kehittäminen perheiden yksilölliset tarpeet huomioivaksi on tärkeää, jotta lapsen ja perheen sosiaalinen inkluusio mahdollistuisi.
dc.format.extent 144 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ekokulttuurinen teoria
dc.subject.other ICF-CY
dc.subject.other kouluikäiset vaikeavammaiset lapset
dc.title Kouluikäisen vaikeavammaisen lapsen perheen yksilöllinen tilanne : ekokulttuurinen perhehaastattelumenetelmä ja ICF-CY perheen tuen tarpeen ja voimavarojen tunnistamismenetelminä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201004141521
dc.subject.ysa vammaiset
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa kouluikäiset
dc.subject.ysa ekokulttuurinen teoria
dc.subject.ysa ICF
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record