Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia henkilökohtaisesta opintojen ohjauksesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Honkonen-Seppälä, Maarit
dc.date.accessioned 2010-03-18T10:31:46Z
dc.date.available 2010-03-18T10:31:46Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1125291
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-20103181331 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23048
dc.description.abstract Tutkimuksessa kuvataan Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ko-kemuksia henkilökohtaisesta opintojen ohjauksesta. Aineisto koostuu 23:n syksyllä 2003 aloittaneen opiskelijan kirjoitelmista, joissa käsiteltiin opiskeluaikaisia hopsauskokemuksia. Tutkimuksen lähestymistapa on fenomenologinen. Aineiston analyysi tehtiin Giorgin fenomenologisen psykologian viisivaiheisen analyysime-netelmän mukaan. Analyysin perusteella opiskelijat sijoittuivat kolmeen ryhmään sen mukaan, mikä oli kirjoittajan syy osallistua tutkimukseen. Ensimmäisen ryhmän hopsausko-kemukset olivat olleet merkittäviä, mutta eivät myönteisiä. Heidän hopsaava lehto-rinsa oli vaihtunut usein, henkilökemiat olivat toimimattomat tai opiskelijalla oli sairauden takia lisääntynyt ohjauksen tarve, joka ei kuitenkaan toteutunut. Kirjoittajilla oli vahva tarve kertoa kokemuksistaan. Toiseksi ryhmäksi hahmottuivat tunnolliset tutkimukseen osallistujat. Heille hopsaus ei ollut kokemuksena erityisen merkittävä, mutta he kuitenkin halusivat osallistua tutkimukseen lyhyellä kirjoitelmalla. Kolmannen ryhmän kirjoittajille hopsaus oli ollut hyvin merkittävä ja myönteinen kokemus. Osallistumisellaan tutkimukseen he halusivat kiittää hopsaajaansa ja Humakia. Humakin hopsauspalvelut koettiin hyviksi, vaikkakaan Humakin pedagoginen tavoite kokonaisvaltaisesta ohjauksesta ei aina täyttynyt. Vastaajat kokivat hopsauksen palvelevan opiskelijan valmistumista tavoiteajassa rajatun hopsin kaltaisesti. Avoimeen hopsaukseen kuuluva prosessimaisuus ei näkynyt vastaajien kokemuksissa. Kampuksien sekä hopsaavien lehtoreiden kesken oli eroja ohjauksen työtavoissa, käytännöissä ja eettisyydessä. Työelämään siirtymiseen tai työllistymiseen vastaajat eivät kokeneet saaneensa hopsauksesta apua. Osa vastaajista koki saaneensa tukea henkilökohtaiseen kasvuunsa. Asiantuntijuuden kehittymisessä hopsauksesta oli apua silloin, kun hopsaava lehtori ohjasi myös hopsattavan opinnäytetyön tai merkittävän opintokokonaisuuden. Ryhmähopsaus ohjauksen muotona antoi mahdollisuuden tiedottamiseen ja ryhmäkeskusteluihin. Vertaistutorointi koettiin merkittäväksi yhteishengen luomisessa. Ohjaajan persoona ja työhön sitoutuminen koettiin tärkeiksi kaikissa kirjoitelmissa.
dc.format.extent 98 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Humanistinen ammattikorkeakoulu
dc.title Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia henkilökohtaisesta opintojen ohjauksesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-20103181331
dc.subject.ysa HOPS
dc.subject.ysa oppilaanohjaus
dc.subject.ysa ohjaus
dc.subject.ysa korkea-asteen koulutus
dc.subject.ysa opetussuunnitelmat
dc.subject.ysa humanistiset tieteet
dc.subject.ysa ammattikorkeakoulut
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.subject.method Fenomenologinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record