"Yesterday I met the biggest ice cream and drinked the biggest coke of my life" : are there differences in the competence of English grammar between CLIL students and non-CLIL students?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mäkinen, Mirva
dc.date.accessioned 2010-03-18T07:19:06Z
dc.date.available 2010-03-18T07:19:06Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1125286
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-20103181330 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23041
dc.description.abstract CLIL (Content and Language Integrated Learning) opetusmenetelmässä oppilaiden vieraan kielen kehityksen on huomattu olevan nopeampaa kuin ei-CLIL oppilaiden. Vieraan kielen käyttö opetuksessa tarkoittaa, että vieras kieli ei ole oppimisen kohde vaan oppimisen väline. Oppilaat oppivat kieltä käyttämällä tätä kouluaineen opiskelussa. CLIL menetelmän positiivisia puolia ovat, että oppilaan vieraan kielen kommunikatiiviset taidot kehittyvät ja sanavarasto kasvaa. Kieliopin kehityksestä CLIL opetuksessa ei ole vielä laajoja tutkimuksia. Kieliopin kehittymistä CLIL opetuksessa on kritisoitu, koska opetuksen pääpaino ei ole kielen oppimisessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää eroavatko kuudesluokkalaisten CLIL oppilaiden englannin kielioppitaidot normaalissa englanninopetuksessa olevien oppilaiden kielioppitaidoista. Tutkimus toteutettiin kielioppitestin avulla, jonka teki yhteensä 122 oppilasta. Tutkimuksen tarkastelun kohteena on englannin apuverbien do, does käyttö, kolmannen persoonan s-päätteen käyttö, epämääräisen ja määräisen artikkelin käyttö, imperfektin tunnistus ja sen käyttö, futuurin ja konditionaalin tunnistus ja persoonapronomien käyttö. Tutkimuksessa tarkastellaan onko CLIL ja ei-CLIL oppilaiden välillä eroja englannin kielen kielioppitaidoissa ja jos eroja ilmenee, minkälaisia eroja tutkimuksen mukaan oppilaiden välillä on ja missä kieliopin eri alueilla. Tämän tutkimuksen mukaan CLIL oppilaiden englannin kielioppitaidot ovat ei-CLIL oppilaisiin verrattuina paremmat. Tutkimuksen mukaan CLIL oppilaat päihittävät ei-CLIL oppilaat kielioppitestin kaikilla osa-alueilla, joten voidaan sanoa, että CLIL opetusmenetelmä vaikuttaa positiivisesti kieliopin kehittymiseen. CLIL menetelmän käyttöä tulisi tutkia lisää. Tarvittaisiin lisätietoa vieraan kielen kehityksestä sekä tämän vaikutuksista äidinkielen kehittymiseen.
dc.format.extent 100 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other CLIL
dc.subject.other content based learning
dc.subject.other bilingualism
dc.subject.other vieraskielinen opetus
dc.title "Yesterday I met the biggest ice cream and drinked the biggest coke of my life" : are there differences in the competence of English grammar between CLIL students and non-CLIL students?
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-20103181330
dc.subject.ysa vieraskielinen opetus
dc.subject.ysa kaksikielisyys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record