Draaman hiljainen kerronta : parenteesit kommunikoivana elementtinä Eeva-Liisa Mannerin näytelmässä Poltettu oranssi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Turunen, Anne
dc.date.accessioned 2010-03-17T09:31:53Z
dc.date.available 2010-03-17T09:31:53Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1125237
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201003171328 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23038
dc.description.abstract Tutkin työssäni Eeva-Liisa Mannerin näytelmää Poltettu Oranssi (1968) parenteesien kautta. Työni tavoite on osoittaa parenteesien kommunikoiva luonne kyseisessä näytelmässä keskittyen näytelmän kolmeen tapahtumapaikkaan sekä tutkia parenteesien verhoamaa symboliikkaa teok-sessa. Tutkin näytelmän parenteeseja kolmesta eri näkökulmasta: narratiivisesta, symbolisesta ja psy-koanalyyttisesta. Psykoanalyyttisen tutkimuksen ja symbolisen ohella sivuan myös värien ja unien tulkinnan teorioita. Tutkimuksen olen jakanut kolmeen eri osaan tapahtumapaikkojen mukaan: tohtori Frommin työhuone, kauppaneuvos Kleinin olohuone sekä Marina Kleinin oma huone. Työn edetessä osoitan parenteesien narratiivisen potentiaalin näytelmässä perinteisen dialogin tutkimuksen rinnalle. Narratiivisen näkökulman osuus tutkimuksessa keskittyy pohdintaan draaman kertojamahdolli-suuksista ja parenteesien roolista niissä. Päädyn työssäni narratiivisuuden osalta siihen, että kir-jailija voi näyttämöllistää tekstin parenteeseilla, jolloin lukija toimii lukutapahtumassa näkijänä tai ohjaajana. Poltetun Oranssin pitkät parenteesit toimivat monitasoisesti eri tulkintamahdolli-suuksien kannalta ja näytelmän narratiiviset parenteesit kannattelevat tapahtumien kulkua läpi näytelmän. Symbolisen ja psykoanalyyttisen näkökulman avulla avaan parenteesien kautta tarkalla lähilu-vulla esimerkiksi henkilöhahmojen piirteitä sekä Marinan hallusinaation aikana tapahtuvia muu-toksia. Näytelmän kolme huonetta toimivat kaikki omalla tasollaan näytelmän kulussa muuttuen tilanteiden mukaan, mutta erityisen hedelmälliseksi olen todennut unikuvien ja hallusinaatioiden tutkimisen näiden kahden näkökulman avulla. Kokonaisuudessa päädyn työssäni siihen, että parenteesit toimivat hiljaisen kerronnan työkalina, joita ilman teksti ei välittäisi lukijalleen samoja asioita. Vielä lisäksi totean, että parenteesien tutkimisen vähäisyydestä huolimatta niillä on paljon annettavaa draaman tutkimukselle, ja että myös Poltetun Oranssin materiaali tarjoaa paljon tarttumapintaa tästä näkökulmasta.
dc.format.extent 70 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Manner, Eeva-Liisa
dc.subject.other parenteesit
dc.title Draaman hiljainen kerronta : parenteesit kommunikoivana elementtinä Eeva-Liisa Mannerin näytelmässä Poltettu oranssi
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201003171328
dc.subject.ysa narratiivisuus
dc.subject.ysa symboliikka
dc.subject.ysa psykoanalyysi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kirjallisuus fi
dc.contributor.oppiaine Literature en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record