"Kai kuulun semmosiin sekatyöläisiin" : ammatillinen identiteetti matkailualaa opiskelevien ja matkailutyötä tekevien kokemana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Välimaa, Merja
dc.date.accessioned 2010-03-10T11:49:50Z
dc.date.available 2010-03-10T11:49:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1124899
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201003101313 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23027
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena oli kuvata matkailualan perustutkinnon suorittaneen matkailupalvelujen tuottajan kokemusta ammatillisesta identiteetistään ammatillisen kasvun ja kehittymisen eri vaiheissa. Tavoitteena oli myös ymmärtää, millaisia aineksia matkailualan perustutkinnon suorittaminen on antanut opiskelijoiden ammatillisen identiteetin kehittymiselle ja subjektiksi tulemiselle. Tutkimusmetodina oli fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa, jossa analyysin kohteena olivat tutkittavien kerrotut ja kirjoitetut kokemukset. Tutkimukseen osallistui kahdeksan henkilöä, joista neljä matkailualan perustutkintoa suorittavaa aikuisopiskelijaa ja neljä saman tutkinnon aiemmin suo-rittanutta matkailualan ammattilaista. Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että ammatillinen identiteetti neuvotellaan identiteetin persoonallisen ja sosiaalisen konstruktion välisessä vuoropuhelussa. Diskurssin osapuolten painoarvo vaihtelee yksilön elämäntilanteen ja sosiodemografisten taustatekijöiden perusteella. Noviisien ammatillinen identiteetti painottuu sosiaalisen konstruktion varaan, kun taas kokeneet ammattilaiset perustavat identiteettinsä yksilöllisyyteensä ja vahvaan subjektiviteettiinsa. Analyysin kautta aineistosta löytyi neljä erilaista ammatillisen identiteetin tyyppiluokkaa: 1) sitoutunut ammattilainen, 2) sopeutuja, 3) uuden mahdolli-suuden tavoittelija ja 4) hapuilija. Tulosten perusteella formaalin koulutuksen tärkeimmät pedagogiset teot ammatillisen identiteetin ja subjektiksi tulemisen tukemisessa ovat rakentava palaute sekä reflektiivisten oppimiskokemusten ja laajan substanssiosaamisen mahdollistaminen. Työelämäyhteistyön kautta opiskelija saa puolestaan sa-maistumismalleja ja mahdollisuuden osallisuuden tunteeseen ammattikuntaan, ja ennen kaikkea työyhteisöön.
dc.format.extent 124 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Ammatillinen identiteetti
dc.subject.other uusi työ
dc.subject.other matkailutyö
dc.subject.other matkailualan perustutkinto
dc.title "Kai kuulun semmosiin sekatyöläisiin" : ammatillinen identiteetti matkailualaa opiskelevien ja matkailutyötä tekevien kokemana
dc.title.alternative Ammatillinen identiteetti matkailualaa opiskelevien ja matkailutyötä tekevien kokemana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201003101313
dc.subject.ysa ammatti-identiteetti
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa matkailuala
dc.subject.ysa työntekijät
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine aikuiskasvatus fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record