"Se on käsien ojentamista puolin ja toisin" : opettajien kokemuksia yhteistyöstä taiteilijan kanssa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Eskelinen, Maija
dc.date.accessioned 2010-03-04T17:01:03Z
dc.date.available 2010-03-04T17:01:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1124455
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201003041304 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23020
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella opettajien jaetun asiantuntijuuden kokemuksia opettajan ja taiteilijan välisessä yhteistyössä. Lähtökohtana olivat opettajien ajatukset ja kokemukset mukaan lähtemisen motiiveista, projektin suunnittelusta, toteutuksesta, yhteistyön sujumisesta ja sen vaikutuksista oppilaisiin sekä yhteistyön vaikutuksista opettajan toimintaan tulevaisuudessa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Lasten- ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitan organisoimaan Taiteilija talon - työpajaan keväällä 2007 osallistuneet kuusi opettajaa. Tutkimus oli rajattu koskemaan kuvataiteen työpajoja. Laadullinen puolistrukturoitu teemahaastatteluaineisto kerättiin loka - marraskuussa 2007. Aineiston analysoinnin pohjana oli teemahaastattelurunko. Opettajien kokemukset yhteistyöstä taiteilijan kanssa olivat hyvin samantyylisiä. Työpajaan lähtemisen taustalla oli opettajien halu saada vaihtelua ja virkistystä kouluarkeen, tarjota jotain uutta ja elämyksellistä oppilaille, kehittää samalla myös omaa tietotaitoaan sekä avata koulun ovia ulkopuolisille tahoille. Opettajat kokivat olleensa yhteistyöprosessissa pääosin avustajan roolissa, jossa taiteilijalla oli päävastuu työpajan toteutuksesta. Taiteilijan vierailun koettiin tuoneen elämyksiä ja virkistystä arkeen ja antaneen paljon onnistumisen elämyksiä oppilaille. Opettajat näkivät, että taiteilijalla oleva oma ”taikapiiri” teki oppimistapahtumasta erityislaatuisen. Taiteilijan toiminta opettajanroolissa oli erilaista kuin tutkimuksen opettajien. Taiteilijan toimintaa peilattiin myös omaan toimintaan. Tutkimuksessa korostui luovan prosessin oppiminen ja se toi esille verkostoitumisen merkityksen lähialueen osaajien kanssa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opettaja- taitelija – yhteistyön kehittämiseksi ja jaetun asiantuntijuuden kokemusten lisäämiseksi suunnitteluvaiheeseen ja työpajan jälkeiseen toiminnan reflektointiin kannattaa panostaa.
dc.format.extent 67 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other jaettu asiantuntijuus
dc.subject.other yhteisöllinen oppiminen
dc.subject.other taidekasvatus
dc.subject.other luova toiminta
dc.subject.other opettajuus ja taiteilijuus
dc.title "Se on käsien ojentamista puolin ja toisin" : opettajien kokemuksia yhteistyöstä taiteilijan kanssa
dc.title.alternative Opettajien kokemuksia yhteistyöstä taiteilijan kanssa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201003041304
dc.subject.ysa asiantuntijuus
dc.subject.ysa yhteisöllinen oppiminen
dc.subject.ysa taidekasvatus
dc.subject.ysa luova toiminta
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa taiteilijat
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa työpajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record