Analyse contrastive de la voix passive en français et en finnois sur la base d un article de presse

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kivineva, Annukka
dc.date.accessioned 2010-02-25T14:58:33Z
dc.date.available 2010-02-25T14:58:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22991
dc.description.abstract Tämän kontrastiivisen tutkimuksen aiheena oli ranskan ja suomen kielen passiivit. Tutkimuksen tavoitteena oli vertailla ranskan ja suomen passiivien käyttöä, analysoida näiden kahden passiivin keskinäistä vastaavuutta sekä ranskan passiivin kääntämistä suomen kielelle. Teoriaosassa käsitellään ranskan ja suomen kielen passiivien muodostusta ja käyttöä. Osa on kirjoitettu ranskalaisten ja suomalaisten kielioppikirjojen avulla. Analyysiosassa aineistona on käytetty ranskalaisessa sanomalehdessä ilmestynyttä artikkelia. Artikkelin passiivimuodot on käännetty suomen kielelle, ja niiden mahdollista käännöstä analysoidaan. Ranskan osalta käännös ja analyysi koskevat ainoastaan teoriaosassa käsiteltyjä passiiveja eli verbimuotoja, jotka on muodostettu être-apuverbillä ja pääverbin partisiipin perfektillä. Artikkelin passiivimuotojen mahdolliset käännökset on jaettu kolmeen ryhmään; ensimmäisessä ryhmässä on aktiivimuotoihin käännetyt verbit, toisessa passiivimuotoihin käännetyt verbit ja kolmannessa partisiipeiksi käännetyt verbit. Artikkelin kymmenestä erilaisesta passiivimuodosta ainoastaan kaksi on käännetty myös suomen kielelle passiiviksi. Tämän perusteella voidaan todeta, että ranskan kielen passiivi vastaa harvoin suomen kielen passiivia. Tutkimuksen perusteella suurin ero ranskan ja suomen kielten passiivien välillä on se, että ranskan passiivi voi antaa enemmän tietoa asiayhteydestä, tässä tapauksessa ilmaista myös passiivimuotoisen verbin tekijän agenttirakenteen avulla. Sen sijaan suomen kielen passiiviverbin tekijä on aina epämääräinen. en
dc.language.iso fre
dc.subject.other passif, français, finnois, traduction en
dc.title Analyse contrastive de la voix passive en français et en finnois sur la base d un article de presse
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002251279
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Faculty of Humanities en
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record