Voimasta seitsemän veljen : Jukolan viesti kansalaisten liikuttajana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Viljanen, Tero
dc.date.accessioned 2010-02-22T16:09:21Z
dc.date.available 2010-02-22T16:09:21Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1123828
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002221271 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22981
dc.description.abstract JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntatieteiden laitos/ liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta VILJANEN, TERO: Voimasta seitsemän veljen. Jukolan viesti kansalaisten liikuttajana. Pro gradu -tutkielma, 124 sivua, 10 liitesivua Liikunnan yhteiskuntatieteet 2010 Jukolan viesti on kehittynyt 60 vuodessa muutaman sadan suunnistajan viestikilpailusta yhdeksi Suo-men merkittävimmistä urheilutapahtumista. Tänä päivänä kilpailuun ottaa osaa lähes 15 000 suunnistajaa yli 20 maasta ja yhteensä tapahtuma kerää paikalle 30 000–35 000 suunnistuksen ystävää kesäisenä viikonloppuna. Kilpailun järjestäminen vaatii noin 1500 vapaaehtoisen työpanoksen ja yhteensä Jukolan viestin järjestämiseen kilpailun historian aikana on osallistunut peräti 50 000 talkoolaista. Urheilu-tapahtumana Jukolan viesti on varsin ainutlaatuinen. Samassa kilpailussa suunnistavat niin tavalliset harrastelijasuunnistajat kuin maailman parhaat huippusuunnistajatkin. Lisäksi Jukolan viesti on osa suomalaista kansallisromantiikkaa mystisine kesäöineen, ja johon on oivalla tavalla yhdistetty suoma-laista kulttuuria ja kaunokirjallisuutta Seitsemän veljeksen merkeissä. Tutkielman tarkoituksena on tutkia Jukolan viestin muutosta sekä miten Jukolan vapaaehtois- ja talkoo-työ sekä organisointi ovat muuttuneet. Nämä ovat kaksi pääteemaa ja muodostavat päätutkimuskysy-mykset. Tutkielmani on luonteeltaan laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä käytän fenomeno-logis-hermeneuttista menetelmää. Tämän luonteista tutkimusta leimaa tutkijan esiymmärrys tutkimus-aiheesta. Tutkielmani perustuu laadullisen tutkimuksen luonteenmukaisesti kirjallisiin lähteisiin Jukolan viestistä. Tällaisia ovat mm. kaksi Jukolan viestistä tehtyä historiikkia, erilaiset arkistomateriaalit sekä lehtikirjoitukset. Tutkimusta täydensin myös Kaukametsäläisten nykyisen puheenjohtajan teema-haastattelulla. Tutkielmassani olen hyödyntänyt myös omaa suhdettani suunnistukseen ja Jukolan vies-tiin ja olen tehnyt myös osallistuvaa havainnointia osallistuessani itsekin kilpailuun. Tarkastellessani Jukolan viestin historiaa ja muutosta, jaoin Jukolan viiteen historialliseen aikakauteen. Nämä ovat synty- ja organisoitumiskausi (1948–1954), vakiintumiskausi (1955–1969), uusiutumisen kausi (1970-luku), ammattimaistumisen kausi (1980–1994) ja tekniikan ja kaupallistumisen kausi (1995–2009). Tärkeimpiä muutoksia ovat olleet osallistujamäärien ja koko tapahtuman valtaisa kasvu, kilpailun koveneminen ja kansainvälistyminen sekä viimeisimpänä kaupallistuminen ja tekninen kehitys. Jukolan viestille on ollut ominaista myös Seitsemän veljeksen vahva vaikutus ja Kaukametsäläisten merkitys perinteiden vaalijana. Jukolan viestin järjestämisessä johtoryhmä käyttää suurta valtaa. Kilpai-luorganisaatio on pysynyt hyvin pitkälle samanlaisena koko kilpailun historian ajan, ainoastaan talkoo-laisten lukumäärä on kasvanut viestin kasvun myötä. Lisäksi kaupallistuminen ja tekninen kehitys ovat tuoneet mukanaan muutamia uusia osa-alueita ja toimijoita. Tällä hetkellä Jukolan viesti on erittäin ar-vostettu ja hyvin järjestetty urheilutapahtuma, jonka tulevaisuus näyttää varsin valoisalta.
dc.format.extent 124 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusmenetelmä
dc.subject.other osallistuva liikunnansosiologia
dc.subject.other viesti-suunnistuskilpailu
dc.subject.other Jukolan viesti
dc.subject.other perinteet
dc.subject.other vapaaehtoistoiminta
dc.subject.other talkootyö
dc.title Voimasta seitsemän veljen : Jukolan viesti kansalaisten liikuttajana
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002221271
dc.subject.ysa liikuntasosiologia
dc.subject.ysa suunnistus
dc.subject.ysa viestilajit
dc.subject.ysa urheilukilpailut
dc.subject.ysa perinne
dc.subject.ysa vapaaehtoistyö
dc.subject.ysa talkoot
dc.subject.ysa Jukolan viesti
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikunnan yhteiskuntatieteet fi
dc.contributor.oppiaine Social Sciences of Sport en
dc.subject.method Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusmenetelmä

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record