Sosiaalinen media ja verkko-opiskelu

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koskelainen, Tiina
dc.date.accessioned 2010-02-15T12:47:33Z
dc.date.available 2010-02-15T12:47:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22965
dc.description.abstract  Koskelainen, Tiina Elina Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma / Tiina Koskelainen Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009, 39 s. Kandidaatintutkielma Tässä tutkimuksessa kartoitetaan sosiaalisen median ominaispiirteitä sekä oppimisen ja verkko-opiskelun käsitteitä. Lisäksi tutkitaan millaisia vaikutuksia sosiaalisen median käytöllä on verkko-opiskeluun. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys, vuorovaikutukseen perustuvat kommunikointitavat sekä sosiaaliset sovellukset ovat lisänneet yhteisöllisyyttä ja mahdollistaneet sosiaalisen median kehittymisen. Käyttäjälähtöisyys, verkostoituminen ja uudet kommunikointitavat ovat muuttaneet ihmisten käyttäytymistä monin tavoin. Yhteisöllisyys ja käsitys oppimisesta aktiivisena tiedon rakentamisena ovat vaikuttaneet myös verkko-opiskeluun. Tutkimuksessa selvisi, että sosiaalisen median lisääntynyt käyttö vaikuttaa niin verkko-opiskelussa käytettävien sovellusten suunnitteluun kuin opiskelijoiden ja opettajien kokemuksiinkin verkko-opiskelusta ja oppimisesta. Suunnittelun lähtökohtana tulee olla oppiminen eikä käytettävä teknologia. Myös perinteisiä opetus- ja oppimiskäytäntöjä täytyy muuttaa. Opiskelijoiden kokemuksiin verkko-opiskelusta sosiaalinen media on vaikuttanut lähinnä positiivisesti mm. käyttäjälähtöisyyden, yhteisöllisyyden, sosiaalisuuden ja vertaistuen kautta. Toisaalta myös haasteita on ilmennyt esim. rakenteiden sekavuutena sekä ajanhallintaan ja ryhmädynamiikkaan liittyvinä ongelmina. Opettajan roolin muutos tiedon jakelijasta ohjaajaksi sekä opetus- ja oppimiskäytäntöjen muuttaminen ovat myös esiin tulleita haasteita.         en
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen (CSCL) en
dc.subject.other kollaboratiivinen oppiminen en
dc.subject.other verkko-opiskelu en
dc.subject.other Web 2.0 en
dc.subject.other sosiaalinen tietojenkäsittely en
dc.subject.other uusi media en
dc.subject.other sosiaalinen ohjelmisto en
dc.subject.other sosiaalinen media en
dc.title Sosiaalinen media ja verkko-opiskelu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002151252
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record