L’usage du participe présent dans L’Invitation de Claude Simon et sa traduction suédoise

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rönnholm, Linnea
dc.date.accessioned 2010-02-14T12:52:35Z
dc.date.available 2010-02-14T12:52:35Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1119606
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002141224
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22937
dc.description.abstract Tässä pro gradu – työssä analysoidaan ranskan preesenspartisiipin käyttöä Claude Simonen romaanissa L’Invitation, sekä sen käännökset C.G. Bjurströmin tekemässä ruotsinnoksessa Inbjudningen. Työn tavoitteena on ymmärtää preesenspartisiipin merkitystä tyylikeinona alkuperäisteoksessa sekä selvittää millä keinoin sen luomat vivahteet voidaan ilmaista ruotsiksi. Tutkimusaineisto koostuu 513 preesenspartisiippimuodosta sekä näiden ruotsinkielisistä käännösvastineista. Tutkimus alkaa korpuksen esittelyllä, jonka jälkeen preesenspartisiippi ja sen ruotsinkieliset käännösvastineet käydään läpi. Osassa käsitellään myös tyylitutkimuksen analyysimenetelmiä sekä Claude Simonen teksteihin liittyviä käännösongelmia. Teoriaosan jälkeen analysoidaan preesenspartisiipin käyttöä L’Invitation-teoksessa ja todetaan että kirjailija käyttää tämän muodon taipumattomuutta tyylikeinona muuntamaan tekstin ajankäsitystä sekä henkilöhahmojen kuvausta. Preesenspartisiipin runsas käyttö vaikuttaa myös lukukokemukseen tuottamalla riimejä samanpäätteisistä preesenspartisiipeista. Analyysin toisessa vaiheessa tarkastellaan ranskan preesenspartisiipin vastineet L’Invitation-teoksen ruotsinnoksessa. Preesenspartisiippi on pääasiassa käännetty ruotsiksi preteritillä (67%), joten ruotsin oma preesenspartisiippi-muoto muodostaa vain 11% käännösvastineista. Tämä on huomionarvoista, sillä preteriti on tavanmukainen verbimuoto ruotsinkielisissä romaaneissa, kun taas preesenspartisiipin runsas käyttö alkuperäisteoksessa on poikkeuksellista ranskankieliselle romaanille. Taulukoiden ja esimerkkien avulla havainnollistetaan miten kääntäjä on etsinyt ratkaisuja preesenspartisiippiin liittyviin käännösongelmiin halutessaan säilyttää tämän muodon tyylivivahteet myös silloin kun preesenspartisiippia ei ole voitu käyttää ruotsinnoksessa. Tutkimustulokset osoittavat, että ranskan preesenspartisiippiin liittyvät tyylivivahteet Claude Simonen teoksessa ovat monenlaatuiset ja että tämän muodon kääntäminen ruotsiin edellyttää monenlaisten syntaktisten ja leksikaalisten keinojen käyttöä.
dc.format.extent 104 sivua
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Simon, Claude
dc.subject.other participe présent
dc.subject.other stylistique
dc.subject.other traduction
dc.title L’usage du participe présent dans L’Invitation de Claude Simon et sa traduction suédoise
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002141224
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi
dc.contributor.oppiaine Romance Philology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record