Valtasuhteet kriisissä : luottamushenkilöorganisaation ja virkamieskunnan väliset valtasuhteet Karkkilassa 1990-1995

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Seppälä, Jarkko
dc.date.accessioned 2010-02-12T01:36:56Z
dc.date.available 2010-02-12T01:36:56Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1119490
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002121217 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22931
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijoiden väliset valtasuhteet rakentuivat ja muuttuivat Karkkilassa 1990-luvun kriisin aikana. Karkkilan kaupungin ajautuminen taloudelliseen kriisiin 1990-luvan alussa johti ensin kaupunginjohtajan virastapidättämiseen ja edelleen muutosjohtajan valintaan. Taloudellisen kriisin seurauksena Karkkilasta tuli hetkessä Suomen velkaantunein kunta, kun kaupunki otti kannettavakseen Karkkilan Teollisuuskylä Oy:lle takaamansa lainat. Tutkimuksen teoriana on käytetty Michel Foucault'n valta-analyysiä ja analyysimenetelmänä on sovellettu Foucault'n genealogista analyysiä. Teoriapohja muodostaa ennemminkin tarkastelunäkökulman arkistoaineistolle kuin toimisi yksioikoisesti aineiston selittäjänä. Tärkeämmässä osassa tutkimuksessa onkin tapahtumien selventäminen ja tätä kautta tarinan rakentaminen siitä, mitä Karkkilassa tarkasteluajanjaksona tapahtui. Tutkimuksen aineiston muodostavat Karkkilan kaupunginvaltuuston pöytäkirjat, joista tutkimuksessa on keskitytty talouteen, kaupunginjohtajan viran järjestelyihin, teollisuuskylään liittyvään päätöksentekoon sekä karkkilalaiseen paikallisidentiteettiin. Ajallinen rajaus on tehty kriisin ajanjakson mukaisesti vuosiin 1990–1995. Tutkimuksessa selviää, että Karkkila ei ajautunut ainoastaan taloudelliseen kriisiin, vaan myös poliittis-hallinnolliseen ja paikallisidentiteettiä ravistelleeseen kriisiin. Näiden kolmen kriisin kautta hahmottuvat valtasuhteiden jatkuvasti muuttuva verkosto. Tämä johti viranhaltijoiden korostuneeseen valta-asemaan. Tämän lisäksi valtuutetut myös osaltaan siirsivät vaikeissa kysymyksissä vastuuta julkisessa keskustelussa pois itseltään, asettaen itsensä ikään kuin päätöksenteon ulkopuolelle. Muutosjohtajan katsottiin edustavan kaupungin ulkopuolista ”toiseutta”. Valtuutetut myös perustelivat päätöksentekoa usein pakon kautta, vaikka aineiston pohjalta on todettavissa, että toiminnan mahdollisuuksia oli aina olemassa. Tarkastelussa selviää myös, että pakon politiikkaa käytettiin kriisin aikana paitsi perustelemaan tehdyt päätökset julkisuudessa, myös perustelemaan vaikeat päätökset päätöksentekijöille itselleen. Vaikka päätöksenteko säilyi lainsäädännön mukaisesti valtuuston hallussa, siirtyi monissa tilanteissa valtaa viranhaltijoille, kun luottamushenkilöorganisaatio halusi irrottaa itsensä henkisesti päätöksenteosta ja sen seurauksista. Esityksiä kritisoitiin julkisuudessa, mutta kuitenkin hyväksyttiin selkeällä enemmistöllä.
dc.format.extent 101 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Karkkila
dc.subject.other valtasuhteet
dc.subject.other kunta
dc.subject.other demokratia
dc.subject.other kriisi
dc.subject.other valtuusto
dc.title Valtasuhteet kriisissä : luottamushenkilöorganisaation ja virkamieskunnan väliset valtasuhteet Karkkilassa 1990-1995
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002121217
dc.subject.ysa 1990-1995
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa kunnat
dc.subject.ysa demokratia
dc.subject.ysa kriisit
dc.subject.ysa kunnanvaltuustot
dc.subject.ysa Karkkila
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record