Maineen ja tunnettuuden merkitys yhteishyvään pyrkivän organisaation legitimiteetin muodostumisessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Niskala, Niina
dc.date.accessioned 2010-02-10T10:50:38Z
dc.date.available 2010-02-10T10:50:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1119385
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002101213 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22927
dc.description.abstract Kolmannen sektorin merkitys yhteiskunnassa on vahvistunut. Yhteishyvään pyrkivien kolmannen sektorin organisaatioiden voi kuitenkin olla vaikeaa saavuttaa legitiimi asema, jossa niiden toimintaa pidetään riittävän tarpeellisena. Imagoilla, maineella ja tunnettuudella voidaan nähdä olevan suuri vaikutus legitimiteetin muodostumiseen ja säilyttämiseen toimintakentällä. Yhteishyvään pyrkivien organisaatioiden aineettomien ominaisuuksien merkitystä legitimiteetille ei kuitenkaan ole tutkittu paljon. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yhteishyvään pyrkivän organisaation tunnettuus, mielikuvat ja maine tärkeiden sidosryhmien keskuudessa vaikuttavat legitimiteetin muodostumiseen, ja miten organisaation strategiset viestintäratkaisut tukevat legitimiteetin muodostumista. Lisäksi huomio kiinnitettiin organisaation ajaman asian tunnettuuteen, imagoihin, maineeseen ja legitimiteettiin. Tutkimuksen kohdeorganisaationa oli Perhehoitoliitto ry sekä sen ajama asia perhehoito. Tutkimuskysymyksiä olivat: Minkälainen on Perhehoitoliiton identiteetti? Mitkä ovat Perhehoitoliiton strategiset yhteisökuvatavoitteet? Minkälainen tunnettuus, imago ja maine Perhehoitoliitolla ja perhehoidolla on tärkeiden sidosryhmien keskuudessa? Onko Perhehoitoliiton identiteetin, yhteisökuvatavoitteiden ja sidosryhmien näkemysten välillä suuria eroja? sekä Onko Perhehoitoliitolla ja perhehoidolla legitiimi asema? Tutkimus on empiirinen tapaustutkimus, jossa sovellettiin sekä laadullista että määrällistä tutkimusotetta. Siinä käytettiin monimetodista lähestymistapaa sekä aineistotriangulaatiota mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi ilmiöstä ja tutkimuskohteesta. Metodeina käytettiin sisäisessä auditoinnissa osallistuvaa havainnointia sekä sisäistä kyselyä ja sidosryhmien tutkimisessa survey-kyselyä sekä media-analyysiä. Metodien käyttö perustui vahvasti taustateorioihin. Ensinnäkin tutkimuksen tulokset osoittivat kohdeorganisaation ja sen ajaman asian maineen ja yleisen tunnettuuden olevan ensisijaisten sidosryhmien keskuudessa hyviä. Sisällön tuntemus osoittautui kuitenkin heikoksi. Kohdeorganisaation medianäkyvyys ja tunnettuus suuren yleisön keskuudessa ei myöskään ollut riittävää verrattuna sen ajaman asian näkyvyyteen. Tieto ja tunnettuus vaikuttavat lopulta maineeseen ja legitimiteettiin. Toiseksi tutkimuksessa painottui organisaation strategisten ratkaisujen merkitys organisaation legitimiteetin muodostumisessa. Erityisesti identifioitumisen ja profiloinnin puutteen voidaan uskoa vaikuttavan sidosryhmien tietoon ja imagoihin negatiivisesti. Yleisesti kolmannen sektorin ja pienten yhteishyvään pyrkivien organisaatioiden legitimiteetin haasteiksi muodostuivat toiminnan ja tulosten näkymättömyys, tuntemattomuus sekä aseman heikkous verrattuna muihin vahvoihin toimijoihin kentällä.
dc.format.extent 131 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Perhehoitoliitto ry
dc.subject.other third sector
dc.subject.other conspicuousness
dc.subject.other image
dc.title Maineen ja tunnettuuden merkitys yhteishyvään pyrkivän organisaation legitimiteetin muodostumisessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002101213
dc.subject.ysa kolmas sektori
dc.subject.ysa viestintästrategiat
dc.subject.ysa yleishyödylliset yhteisöt
dc.subject.ysa legitimiteetti
dc.subject.ysa maine
dc.subject.ysa imago
dc.subject.ysa tunnettuus
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa sidosryhmät
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record