Liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitojen kehittyminen tunne- ja vuorovaikutuskurssin aikana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lahtinen, Annastiina
dc.date.accessioned 2010-02-05T09:31:14Z
dc.date.available 2010-02-05T09:31:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1119185
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002051187 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22900
dc.description.abstract Lahtinen, A. 2010. Liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitojen kehittyminen tunne- ja vuorovaikutustaitokurssin aikana. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 74 s. Tutkimuksessa tarkasteltiin liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitojen kehittymistä heidän opintoihinsa kuuluvan tunne- ja vuorovaikutustaitokurssin aikana sekä kerättiin kokemuksia vuorovaikutustaitomittarin käytöstä oppimisen arvioinnissa. Tutkimukseen osallistuivat Jyväskylän yliopiston yhden vuosikurssin liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijat (N=46). Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, oppivatko liikunnan aineenopettajaopiskelijat kurssin aikana Gordonin vuorovaikutusteoriaan perustuvia tunne- ja vuorovaikutustaitoja, eli minäviestejä, aktiivista kuuntelua, toimijuuden antamista sekä ongelmanratkaisumenetelmiä. Tutkimuksessa käytettiin Talvion vuorovaikutustaitomittaria, jolla mitattiin opiskelijoiden vuorovaikutustaidot ennen kurssia ja sen jälkeen. Opiskelijoiden vastaukset analysoitiin määrällisen sisällönanalyysin avulla luokittelemalla vastauksissa esiintyneet vuorovaikutustaidot sekä vuorovaikutuksen kompastuskivet. Alku- ja loppumittauksissa saatuja tuloksia verrattiin toisiinsa t-testin ja ristiintaulukoinnin avulla. Opiskelijoiden tuottamia vastauksia on kuvattu myös laadullisesti. Liikunnan aineenopettajaopiskelijat oppivat tunne- ja vuorovaikutustaitoja vuorovaikutuskurssin aikana. Mittarissa saatujen kokonaistulosten keskiarvojen ero alku- ja loppumittauksen välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä sekä naisilla että miehillä. Naisilla taitojen taso oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin miehillä sekä alku- että loppumittauksessa, mutta verrattaessa kurssin aikana tapahtunutta muutosta ei naisten ja miesten välillä havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Erityisesti opiskelijat kehittivät taitojaan ongelmaan tarttuvan minäviestin käyttämisessä, jossa tulostaan paransi 40, 59 ja 73 % vastaajista riippuen ongelmaan tarttumista mittaavasta tehtävästä. Myönteisten minäviestien käyttämisessä tulostaan paransi 33 % vastaajista ja muiden minäviestien käyttämisessä 39 % vastaajista. Kuuntelun taitojen osalta tulostaan paransi 22 % vastaajista. Vuorovaikutuksen kompastuskivien käyttäminen väheni 18 % mittauskertojen välillä. Toimijuuden antaminen oli erittäin yleistä jo ensimmäisellä mittauskerralla, eikä tutkimus tuonut esille muutoksia sen osalta. Tutkimuksessa käytetty Talvion vuorovaikutustaitomittari tuo uuden työkalun vuorovaikutustaitojen mittaamiseen. Tutkimuksessa saatiin sekä laadullista että määrällistä tietoa siitä, miten liikunnan aineenopettajaopiskelijat toimivat vuorovaikutustilanteissa, ja tätä tietoa voidaan käyttää hyödyksi vuorovaikutustaito-opetuksen kehittämisessä. Mittarin käyttämisestä saadut kokemukset tukevat puolestaan vuorovaikutustaitomittarin kehitystyötä.
dc.format.extent 74 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other vuorovaikutus
dc.subject.other sosiaaliset taidot
dc.subject.other opettajankoulutus
dc.title Liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitojen kehittyminen tunne- ja vuorovaikutuskurssin aikana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002051187
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa sosiaaliset taidot
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa opettajankoulutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record