Brändin muutos - näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Karjalainen, Mari
dc.date.accessioned 2010-01-30T13:01:16Z
dc.date.available 2010-01-30T13:01:16Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1118743
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201001301098 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22806
dc.description.abstract Brändi käsitteenä ei ole mikään uusi keksintö. Sen sisältö ja merkitys ovat kuitenkin viime vuosina muuttuneet merkittävästi. Brändi voidaankin nyt entistä vahvemmin nähdä osana yrityksen aineetonta pääomaa ja yrityksen kilpailuedun lähteenä. Tässä työssä tutkittiin sitä, mitä tulisi huomioida onnistuneessa brändin sisäisessä implementoinnissa käyttäen interdisiplinääristä lähestymistapaa. Brändin implementoinnin onnistumiseen vaikuttavia syitä pyritään löytämään niin brändin määrittely – kuin sen käytäntöönpanovaiheista. Erityisesti tarkasteltiin brändiviestinnän luonnetta ja merkitystä brändin muutosprosessin osana. Tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimusotetta täydennettynä määrällisellä esimerkillä yrityksestä Landis+Gyr. Tutkimusstrategiana oli kyselytutkimus, jota täydennettiin tutkijan henkilökohtaisten tunteiden kuvauksella personal experience -metodia käyttäen. Työn ensimmäisessä vaiheessa luotiin brändin implementoinnin viitekehys niin sanottu bränditimantti, jota sovellettiin esimerkki-yrityksen brändin muutoksen tarkasteluun. Bränditimantin ulottuvuuksiksi määriteltiin brändi, brändi-identiteetti, maine, imago, organisaation identiteetti ja kulttuuri/arvot. Työn toisessa vaiheessa kirjoitettiin ylös henkilökohtaiset kokemukset. Kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin esimerkkiyrityksen brändin implementointia kahden kyselytutkimuksen avulla. Työn neljännessä vaiheessa kysely-tutkimuksen tuloksia analysoitiin sisällön erittelyllä ja tilastollisin menetelmin. Tulokset osoittivat, että brändin muutos esimerkkiyrityksessä oli onnistunut kohtuullisen hyvin. Riittävällä ja oikea-aikaisella brändiviestinnällä oli merkittävä vaikutus implementoinnin onnistumiseen. Lisätyötä vaadittaisiin brändin arvojen näkyviksi tekemisessä ja organisaation työskentelyn ohjaamisessa tukemaan näitä arvoja. Ainutlaatuinen yrityskulttuuri on ainoa keino toimittaa brändin ainutlaatuiset arvot yhdenmukaisesti kaikkialla. Näin ollen voidaan todeta, että on tärkeää huomioida bränditimantin kaikki osat brändin määrittelyvaiheessa, jotta brändin implementointi ja brändilupauksen toteuttaminen asiakkaille onnistuisivat mahdollisimman hyvin.
dc.format.extent 90 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Brändin muutos - näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201001301098
dc.subject.ysa brändit
dc.subject.ysa organisaatioviestintä
dc.subject.ysa imago
dc.subject.ysa organisaatiokulttuuri
dc.subject.ysa yrityskulttuuri
dc.subject.ysa maine
dc.subject.ysa käyttöönotto
dc.subject.ysa muutos
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record