UML:n keventäminen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tillaeus, Ari
dc.date.accessioned 2010-01-12T06:33:04Z
dc.date.available 2010-01-12T06:33:04Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22666
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tutkitaan UML:n keventämistä. Erilaiset keventämisehdotukset tähtäävät UML:n käytön ja oppimisen helpottamiseen (Brinkkemper, Rossi, 1996). Tutkielman tarkoitus on kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää millaista kritiikkiä UML:n luonteesta ja käytöstä on esitetty. Toisena tarkoituksena on selvittää millaisia kevennysehdotuksia UML:ään on esitetty tehtäväksi. UML-kielen notaatio käydään läpi kokonaan helpottaen ymmärtämistä esimerkkien avulla. Kritiikkiä UML:n käytöstä ja luonteesta on esitetty monissa tutkimuksissa, joista esitetään tärkeimmät tutkielman kannalta. Keventämisehdotuksista olennaisimmat puretaan auki seuraavassa luvussa. Käsitellystä tutkimusmateriaalista etsitään yhtenäväisyyksiä ja näitä analysoidaan yhteenveto-luvussa. Tavoitteena on antaa kokonaiskuva UML:n keventämismahdollisuuksista ottaen huomioon järjestelmäkehityksen periaatteet.     en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other kuvauskielet en
dc.subject.other Unfied Modeling Language en
dc.subject.other UML en
dc.title UML:n keventäminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200912084500
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record