Femininity in films : Presentation of female teachers in school movies

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ruusunen, Virve
dc.date.accessioned 2010-01-07T11:16:11Z
dc.date.available 2010-01-07T11:16:11Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22658
dc.description.abstract  Koulumaailmaan sijoittuvat ja sitä kuvaavat elokuvat ovat todella yleisiä, ja yleensä niissä keskeisessä roolissa on opettaja ja hänen toimintansa koulussa oppilaiden ja muiden kollegojen kanssa. Opettajat elokuvissa on aihe, jota on tutkittu aiemmin jonkin verran tosin melko yleisellä tasolla erittelemättä esimerkiksi eri sukupuolta edustavia opettajia. Elokuvissa esiintyviä opettajahahmoja on tutkittu jaottelemalla heidät hyviin ja huonoihin opettajiin sen perusteella, millaisiksi heidät kuvataan ja millaisia piirteitä heihin yhdistetään. Näitä piirteitä on tutkittu kiinnittämällä huomiota esimerkiksi siihen, millainen suhde opettajalla on oppilaisiin ja millainen hänen roolinsa on luokkahuoneessa. Lisäksi on tutkittu opettajan suhdetta kollegoihin ja sitä, miten hän opettaa. Esimerkiksi opetussuunnitelmasta poikkeaminen ja oppilaiden tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden selvittäminen yhdistetään usein hyvään opettajaan. Kouluelokuvia tutkittaessa on kiinnitetty huomiota myös siihen, kuvataanko opettajan yksityiselämää vai pidetäänkö se katsojalta salassa. Vaikka opettajia elokuvissa on tutkittu, erityistä huomiota naisopettajiin ei ole aiemmin kohdistettu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka naisopettajia kuvataan koulumaailmaan sijoittuvissa elokuvissa. Aineistona käytettiin kahta elokuvaa eri vuosikymmeniltä, elokuvaa Up the Down Staircase vuodelta 1967 ja elokuvaa Dangerous Minds vuodelta 1995. Elokuvista tehtiin laadullinen tutkimus, jossa tutkittiin opettajan suhdetta oppilaisiin ja kollegoihin, opettajan yksityiselämän kuvaamista ja opettajan roolia luokkahuoneessa sekä hänen rooliaan vanhemman mallina. Lopuksi elokuvia vertailtiin ja tutkittiin, miten eri naisopettajaan liitettävät ominaisuudet ja hänen kuvaamisensa elokuvassa ovat muuttuneet eri vuosikymmenillä. Tutkimuksen tulokset tukivat teoriaa opettajien jakamisesta hyviin ja huonoihin, ja elokuvien opettajat voitiin helposti luokitella hyviksi opettajiksi. Heissä oli myös yllättävän paljon samanlaisia piirteitä, ja myös tapa kuvata naisopettajia oli molemmissa elokuvissa varsin samanlainen. Kouluelokuvissa on siis olemassa tiettyjä stereotypioita, joista osa yhdistetään usein myös naishahmoihin. Yllättävää oli myös se, kuinka samankaltaisia kaksi vertailtavaa elokuvaa olivat, vaikka toinen on tehty lähes 30 vuotta aiemmin kuin toinen.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other school movies en
dc.subject.other female teachers en
dc.subject.other teachers in movies en
dc.title Femininity in films : Presentation of female teachers in school movies
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201001071007
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record