An idiom a day keeps the doctor away : Finnish upper secondary school English teachers' attitudes towards teaching idioms

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ylisirniö, Matti
dc.date.accessioned 2009-12-15T14:42:53Z
dc.date.available 2009-12-15T14:42:53Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22559
dc.description.abstract  Idiomit ilmaisevat kulttuurille ominaisia ajatuksia ja siten niiden hallitseminen on tärkeä osa kielitaidon kehitystä. Viime vuosina idiomien oppimista ja opettamista onkin tutkittu melko laajasti. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että idiomien tärkeästä roolista huolimatta niiden suora opettaminen voi johtaa tilanteeseen, jossa oppilaat käyttävät niitä väärin, koska ovat erehtyneet pitämään idiomeja yleisempinä kuin ne ovat. Yksikään tutkimus ei kuitenkaan ole keskittynyt siihen, miten ja miksi opettajat käsittelevät idiomeja, minkä takia ei loppujen lopuksi tiedetä, kuinka suuri yllä kuvattu ongelma on. Tämä kandidaatin tutkielma syventyi selvittämään, mitä suomalaisen lukion englannin opettajat ajattelevat idiomeista ja niiden opettamisesta, ja kuinka nämä asenteet heijastuvat käytännön opettamiseen. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla sähköpostihaastattelulla, jonka kaikki neljä vastaajaa olivat suomalaisten lukioiden englannin opettajia, joilla osalla oli myös yläasteen opetusta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajat olivat pääosin hyvin tietoisia idiomien opettamisen luonteenomaisista riskeistä, ja he siten suosivat menetelmiä, joissa oppilaat omaksuivat idiomeja niiden kontekstissa. Toisaalta tuloksista pystyi myös päättelemään, että opetustilanne osin rajoitti opettajien mahdollisuuksia käyttää parhaina pitämiään menetelmiä.     en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other vocabulary teaching en
dc.subject.other vocabulary learning en
dc.subject.other formulaic sequences en
dc.subject.other idioms en
dc.title An idiom a day keeps the doctor away : Finnish upper secondary school English teachers' attitudes towards teaching idioms
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200912154528
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record