The practices of representation : a comparison of Afghan women’s identity in development policy magazines

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vihersalo, Katariina
dc.date.accessioned 2009-12-14T13:50:31Z
dc.date.available 2009-12-14T13:50:31Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22554
dc.description.abstract  Kandidaatintutkielmani tarkoituksena on tutkia afgaaninaisten representointia kehityspoliittisissa lehdissä. Erityisesti tarkastelen identiteettien rakentamisen kielellisiä keinoja ja niihin liittyviä motiiveja. Tutkimus perustuu kriittiseen diskurssintutkimukseen ja näkemykseen kielestä sosiaalisena käytäntönä. Työssäni analysoinkin tapoja kuvata afgaaninaisten identiteettiä ja Afganistanin todellisuutta kehityspoliittisten tavoitteiden rinnalla. Vertailen kahden artikkelin tapaa kuvata naisia suhteessa esillä oleviin valtasuhteisiin ja kehitystavoitteisiin. Kuvatessaan afgaaninaisia artikkelit kuitenkin rakentavat samalla länsimaista identiteettiä, sillä kehityskeskustelussa peilataan kansainvälisen yhteisön ja Afganistanin suhdetta. Tutkimuksen löydökset osoittavat että lehtien sekä toimittajien taustat vaikuttavat tapaan kuvata todellisuutta. Britannian ulkoministeriön julkaisema kehitysyhteistyölehti Developments rakentaa artikkelin naisille identiteetin kehityksen malleina ja osoituksena kehitysyhteistyön tehokkuudesta. Artikkelin naiset ovat rakentamassa itselleen ja maalleen parempaa tulevaisuutta kehitysyhteistyön ansioista. Analyysin toinen artikkeli puolestaan ilmestyi itsenäisessä kehityspoliittisessa lehdessä nimeltä New Internationalist. Artikkeli on afgaaninaisen kirjoittama ja kuvaa siten kehitysyhteistyön sekä afgaaninaiset hyvin eri näkökulmasta. Vaikka naiset nähdään artikkelissa osana yhteiskuntaa, heidät kuvataan yhteiskunnan perinteisten rakenteiden uhreina. Artikkeli kyseenalaistaakin nykyisen kehitysyhteistyön lähtökohdat, mutta kritisoi myös Afganistanin omaa hallintoa ja yhteiskuntarakennetta. Muutos on artikkelin näkökulmasta tapahduttava Afganistanin omien rakenteiden pohjalta, ei ulkoapäin annettuna. Kahden eri näkökulman vertailusta ei voida esittää pitkälle vietyjä yleistyksiä, mutta voidaan huomata että artikkeleissa rakennettu afgaaninaisten identiteetti sekä taustalla oleva kehitysperspektiivi heijastavat lehtien edustamia arvoja ja tavoitteita. Lisäksi analyysi osoittaa molempien artikkelien perustuvan Idän ja Lännen vastakkainasetteluun, tosin eri näkökulmista. Lisätutkimus aiheesta laajemman aineiston pohjalta antaisi mahdollisuuden tutkia syvemmin Afganistaniin liittyvää uutisointia ja sen eri näkökulmia.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ideology en
dc.subject.other representation en
dc.subject.other critical discourse analysis en
dc.title The practices of representation : a comparison of Afghan women’s identity in development policy magazines
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200912144521
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record