A land of mystical beauty, living wonder and unrivalled adventure : representation of New Zealand through adventure tourism websites

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author LÄhteenmäki, Suvi
dc.date.accessioned 2009-12-14T13:46:20Z
dc.date.available 2009-12-14T13:46:20Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22552
dc.description.abstract  Matkailu on yksi suurimmista elinkeinoista maailmassa, ja se on kasvanut huomattavalla vauhdilla viimeisten vuosikymmenten aikana. Myös Uudessa-Seelannissa matkailu on yksi maan tärkeimmistä elinkeinoaloista ja työllistäjistä. Uudesta-Seelannista löytyy useita erilaisiin aktiviteetteihin erikoistuneita matkailuyrityksiä. Seikkailumatkailulla on merkittävä rooli matkailussa, esimerkiksi benji-hypystä on tullut yksi maan matkailuikoneista. Tässä tutkimuksessa keskiössä oli seikkailumatkailun rooli Uuden- Seelannin matkailullisen imagon luomisessa. Internet tarjoaa nykypäivänä tärkeän markkinointikanavan, erityisesti matkailuyrityksille. Matkailuesitteiden määrä ja merkitys on vähentynyt huomattavasti Internetin yleistyessä. Tämä tutkielma keskittyi tutkimaan yhteensä 15 yrityksen internetsivuja, yritysten tarjotessa monia erilaisia aktiviteetteja ja seikkailuja matkailutuotteina. Tarkastelun kohteena oli erityisesti kieli, ja miten Uutta-Seelantia kuvattiin kielen avulla. Tarkastelu jaettiin kahteen osaan: eksplisiittiseen ja implisiittiseen. Eksplisiittinen tarkastelu keskittyi tutkimaan, missä kontekstissa sana Uusi-Seelanti esiintyi. Implisiittinen tarkastelu puolestaan tutki internetsivujen tekstejä kokonaisuudessaan, ja millä tavoilla ne toivat Uutta-Seelantia esiin. Kummassakin tulivat esiin luonnollisesti positiiviset kuvailut yrityksestä ja sen tarjoamista aktiviteeteista. Koska lähes kaikki aktiviteetit sijoittuvat luonnonympäristöihin, luonto ja sen kuvaileminen nousivat vahvasti esiin. Luonto on Uuden-Seelannin keskeisin matkailuvaltti, jonka varaan myös sen markkinointi nojaa, joten tämän tutkimuksen pohjalta seikkailumatkailuyritysten internetsivut vain vahvistavat ja tukevat tätä asiaa. Tutkimus tarjoaa näkökulmia kielen ja matkailun tutkimukseen internetsivujen kontekstissa, jossa vastaavaa aikaisempaa tutkimusta ei ole vielä tehty merkittävissä määrin. Yksittäisten sanojen ja sanaluokkien läheisempi tarkastelu voisi tarjota lisää mielenkiintoista tutkittavaa kielen kannalta. Toisaalta myös matkailun internetsivujen kuvien ja videoiden merkitys mielikuvien luomisessa olisi tärkeää kokonaisvaltaisemman tutkimuksen kannalta.     en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other language en
dc.subject.other websites en
dc.subject.other New Zealand en
dc.subject.other adventure tourism en
dc.title A land of mystical beauty, living wonder and unrivalled adventure : representation of New Zealand through adventure tourism websites
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200912144519
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record