Kommunikaation lajityypit eli genret - käsiteanalyysi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tanskanen, Antti-Pekka
dc.date.accessioned 2009-12-11T10:23:43Z
dc.date.available 2009-12-11T10:23:43Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22543
dc.description.abstract  Tanskanen, Antti-Pekka Tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkielma / Antti-Pekka Tanskanen Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009, 27 s. Kandidaatintutkielma Tämä tutkielma käsittelee kommunikaation genrejä. Ne ovat kommunikaation stereotyyppejä. Genre-teorian käsitteistö on epäselvä ja monitulkintainen, mutta se tarjoaa näkökulman organisaation toimintaan. Tutkielman tavoitteena on esitellä genre-teoria ja se mihin sitä käytetään. Itsessään sitä ei käytetä mihinkään. Tämä tutkimus ei käsittele genre-teoriaa käyttäviä menetelmiä, eikä kohteiden analyysimenetelmiin liittyvää tutkimusta. Koska genre-teorian käsitteistö on tarkoituksella epämääräinen, esitellään jokaisen käsitteen yhteydessä selkeyttäviä esimerkkejä, eikä yritetä rajata niitä väkisin. Jotkin niistä ovat poimittu tehdystä tutkimuksista ja jotkut itse keksittyjä. Menetelmänä on käytetty kirjallisuuskatsausta, jonka pohjalta on pyritty kokoamaan ristiriidaton esitys genre-teoriaa käyttävän tutkimuksen käsitteistä ja määritelty se. Keskeisenä tutkimustuloksena esitetään, että tutkijan tai tutkimusryhmän päätettäväksi jää paljon asioita. Tutkimus esittelee myös seikkoja, jotka perustelevat genrejen käyttöä ja hyötyjä kommunikatiivisessa tutkimuksessa. Vertailua muihin vastaaviin teorioihin ei tässä tutkielmassa tehdä.     en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other tieto en
dc.subject.other konteksti en
dc.subject.other metatieto en
dc.subject.other genre en
dc.subject.other analyysi en
dc.title Kommunikaation lajityypit eli genret - käsiteanalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200912114510
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record