Musical experiences in learning English as a foreign language

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lappi, Maria
dc.date.accessioned 2009-11-25T09:20:16Z
dc.date.available 2009-11-25T09:20:16Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1115001
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200911164411 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22460
dc.description.abstract Musiikki on osa ennen kaikkea arkipäivän elämää, mutta käytössä toisinaan myös kielten oppitunneilla. Kielen oppimisen tutkimuksessa musiikkiin ei kuitenkaan toistaiseksi ole kiinnitetty paljonkaan huomiota. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää millaisia kokemuksia ja ajatuksia englannin oppijoilla on kielen oppimisesta musiikin kautta ja siten tarjota näkökulmia musiikin roolista vieraan kielen oppimisessa. Materiaali koostuu neljän suomalaisen nuoren aikuisen haastatteluista. Tutkielmassa vastataan kysymyksiin: 1) Miten musiikki on ollut läsnä haastateltavien englannin oppimisen historiassa? 2) Millaisia kokemuksia oppijoilla on vieraan kielen, erityisesti englannin, oppimisesta musiikin kautta? 3) Mitä oppijat ajattelevat musiikin roolista kielen oppimisessa? 4) Millaisia mielipiteitä ja ajatuksia oppijoilla on oppimiskontekstin merkityksestä asiassa? Kaikkiin kysymyksiin sisältyvät sekä koulun että vapaa-ajan ympäristöt. Tutkimuskysymysten luonteen vuoksi tutkielma on pääosin kuvaileva. Tutkielman metodologinen viitekehys on narratiivinen tutkimus. Haastattelut toteutettiin narratiivisina tutkimushaastatteluina ja näin kerätty aineisto, oppijoiden narratiivit, analysoitiin temaattisen analyysin avulla. Tutkielman teoreettinen osuus pohjautuu kokemuksellisen oppimisen teoriaan, jonka lisäksi lähtökohtana ovat kielen ja musiikin yhteydet sekä musiikin käyttö kieltenopetuksen työvälineenä. Haasteltavien oppimishistorian aikana musiikkia on käytetty englannin oppitunneilla etenkin oppilaiden ollessa lapsia. Kielten tunneilla käytetty musiikki on ollut peräisin lähinnä oppikirjoista ja oppijan rooli musiikillisissa aktiviteeteissa yleensä passiivinen. Haastateltavien vapaa-ajalla englanninkielinen musiikki on merkittävällä sijalla. Aineistossa kuvatut oppimiskokemukset liittyvät kuullunymmärtämisen, ääntämisen, sanaston, kieliopin ja kulttuurin oppimiseen. Usein musiikki liittyy kielen oppimiseen muistamisen apuvälineenä, kielenkäytön mallina tai motivaation lähteenä. Kielenoppiminen musiikin avulla on luonteeltaan pääosin alitajuista ja lisäksi iällä, motivaatiolla ja muilla yksilöllisillä piirteillä on merkitystä musiikin rooliin oppimisprosessissa. Haastateltavat suhtautuvat musiikkiin kielen opetuksen ja oppimisen välineenä erittäin positiivisesti sekä koulussa että vapaa-ajalla, mutta kritisoivat jonkin verran tapoja hyödyntää sitä koulun opetuksessa. Tutkielma tarjoaa kieltenopettajille ja oppimateriaalien tekijöille ajatuksia tavoista hyödyntää musiikkia opetuksen ja oppimisen välineenä, oppijoille näkökulmia oman kielenoppimisen pohtimiseen sekä tutkijoille lähtökohtia aiheeseen liittyvälle jatkotutkimukselle. fi
dc.format.extent 133 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other experiential learning
dc.subject.other music and foreign language learning
dc.subject.other music and foreign language teaching
dc.title Musical experiences in learning English as a foreign language
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200911164411
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa kokemusoppiminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record