Ultraviolet B radiation induced alterations in immune function of fish : in relation to habitat preference and disease resistance

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Markkula, Eveliina
dc.date.accessioned 2009-09-22T09:01:29Z
dc.date.available 2009-09-22T09:01:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-951-39-3677-8
dc.identifier.issn 1456-9701
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1110987
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3677-8 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/21781
dc.description.abstract Runsas altistuminen auringolle on tunnetusti haitallista ihmisten ja eläinten hyvinvoinnille. Eveliina Markkula tutki väitöskirjatyössään, miten ultravioletti B (UVB) -säteilylle altistuminen vaikuttaa kalojen vastustuskykyyn ja tautialttiuteen.- Ilmakehän otsonikerroksen oheneminen viime vuosikymmenten aikana on johtanut UVB-säteilyn lisääntymiseen maan pinnalla. UVB-säteily tunkeutuu myös kirkkaisiin järvi- ja merivesiin ja voi näin aiheuttaa haittaa kaloille, Markkula kertoo.UVB-säteilyn on jo aiemmin todettu lisäävän kalojen varhaisten elinvaiheiden epämuodostumia ja kuolleisuutta. Kertaluonteinenkin altistuminen lampuilla tuotetulle UVB-säteilylle aiheuttaa muutoksia kalan immuunijärjestelmässä. Sama tapahtuu myös ihmisillä ja jyrsijöillä.Pitkä, neljästä kuuteen viikkoon kestävä altistuminen keinotekoiselle UVB- säteilylle aiheuttaa kalojen immuunitoiminnoissa muutoksia, jotka eroavat lyhyissä altistuksissa havaituista. Nämä haittavaikutukset eivät kuitenkaan kasaannu, ja kalat kykenevät ainakin osittain sopeutumaan kohonneisiin säteilyarvoihin.Erilaisista elinympäristöistä peräisin olevien lajien sopeutumista tutkittaessa havaittiin, että karppi oli kirkkaissa vesissä esiintyvää kirjolohta herkempi valkosolujen toimintakyvyn muutoksille. Molemmilla lajeilla altistuminen UVB-säteilylle heikensi kalojen kuntoa.Markkulan tutkimuksessa immunologisten muutosten merkitystä kalan vastustuskykyyn tutkittiin kahden viikon mittaisella altistamisella UVB-säteilylle. Tutkimuksessa havaittiin, että UVB-säteily lisää kirjolohen herkkyyttä lois- ja bakteeri-infektiolle. Säteilyn ja kalojen tautialttiuden välillä on siis yhteys.- Skandinavian leveysasteilla säteilytasot eivät vaaranna ulkona kasvatettuja lohenpoikasia. Luonnollinen auringon säteily tai vähän kohonnut UVB-taso ei 20 viikkoa kestävässä kokeessa aiheuttanut haittaa kaloille, Markkula huomauttaa.Merkittävästi lisääntynyttä UVB-säteilyä voidaan kuitenkin pitää uhkana kalojen terveydelle, sillä lohenpoikasten kasvu ja kunto heikkenivät sekä immunologiset häiriöt lisääntyivät, kun kaloja altistettiin säteilylle, joka vastaa 20 prosentin otsonikatoa.Markkulan väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kalanviljelyssä ja immunologian tutkimuksessa. Tutkimus tuo myös uutta tietoa siitä, miten ympäristön muutosten vaikutuksia voidaan arvioida. fi
dc.description.abstract Solar ultraviolet B (UVB) radiation is an environmental stressor known to have harmful impacts on aquatic organisms. While the immunomodulatory effects of UVB on fish have been demonstrated in short-term exposures, the present work focused on the long-term effects of low-dose UVB on fish species adapted to live at high or low levels of natural solar radiation. In general, the immunomodulatory effects of the long-term exposures with low UVB doses were less profound than those induced by short-term exposures.Suppressed functioning of head kidney phagocytes was detected after different exposure regimes ranging from a single UVB dose to an irradiation of 6 weeks, and was the most sensitive of the studied cellular parameters. Natural cytotoxic cells and lymphocytes were more inconsistently affected by radiation treatments, as were the hematological and humoral parameters of the blood. Cortisol-mediated stress reaction was common after short-term exposures. A comparison of the fish species revealed that benthic carp (Cyprinus carpio) is more sensitive to UVB than rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), a representative species of clear water habitats. In outdoor experiments, the exposure simulating 20 % stratospheric ozone loss for 8 weeks negatively affected the growth, condition, and plasma IgM concentration of the juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) indicating potentially compromised immune defense.The exposure simulating 8 % ozone loss for 20 weeks, however, caused no detectable change in fish when compared to the natural solar radiation. The relationship between the UVB exposure and disease resistance was demonstrated in rainbow trout irradiated over 1-2 weeks. Resistance of exposed fish to parasite Diplostomum spathaeum was significantly decreased, and clearance of bacteria Yersinia ruckeri from the tissues of infected fish was affected as well. The results suggest that increased UVB radiation levels can potentially harm fish health in long-term exposures, and that there is an association between UVB exposure and disease resistance. en
dc.format.extent 50 sivua
dc.language.iso eng
dc.publisher University of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseries Jyväskylä studies in biological and environmental science 204.
dc.relation.isversionof ISBN 978-951-39-3651-8
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other benthic carp
dc.subject.other rainbow trout
dc.subject.other Cyprinus carpio
dc.subject.other Oncohynchus mykiss
dc.subject.other immune system
dc.subject.other immune function
dc.subject.other disease resistance
dc.subject.other stress reactions
dc.subject.other ultraviolet radiation
dc.subject.other UVB
dc.subject.other photobiology
dc.title Ultraviolet B radiation induced alterations in immune function of fish : in relation to habitat preference and disease resistance
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-3677-8
dc.subject.ysa kalat
dc.subject.ysa karppi
dc.subject.ysa kirjolohi
dc.subject.ysa immuunijärjestelmä
dc.subject.ysa taudinkestävyys
dc.subject.ysa resistenssi
dc.subject.ysa stressireaktiot
dc.subject.ysa ultraviolettisäteily
dc.subject.ysa vaikutukset
dc.subject.kota 118
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Mathematics and Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine limnologia ja hydrobiologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record