Liiketoimintaprosessien hallinta - hyödyt ja haasteet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kemppainen, Virpi
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:27:08Z
dc.date.available 2009-09-08T09:27:08Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/21737
dc.description.abstract  Kemppainen, Virpi Liiketoimintaprosessien hallinta (BPM) hyödyt ja haasteet / Virpi Kemppainen Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, 2009, 28 s. Kandidaatintutkielma Tämän tutkielman tarkoituksena on luoda kokonaiskuva liiketoimintaprosessin hallinnasta (BPM). Liiketoimintaprosessien hallinnalla tarkoitetaan mallia, jossa liiketoiminnan hyötyjä pyritään kasvattamaan tutkimalla ja analysoimalla prosesseja iteroinnin kautta, kunnes saavutetaan haluttu lopputulos. BPM:n käytön keskeisenä tarkoituksena on taata organisaation eri sidosryhmien osallistuminen liiketoiminnan parantamiseen sekä yhteisen kielen löytäminen näiden sidosryhmien välille. Tämä tutkielma on tyyliltään kuvaileva kirjallisuustutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on vastata seuraavaan tutkimusongelmaan: mitkä ovat BPM:n käytön todelliset hyödyt yritykselle, millaisia riskejä sen käyttöön liittyy ja miten niihin voidaan varautua riskienhallinnan kautta? Tämän lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on luoda tarvittava teoreettinen pohja BPM:n käytöstä mahdollista jatkotutkimusta varten. Tutkielman lopputuloksena todetaan, että vaikka liiketoimintaprosessien käytöllä voidaan saavuttaa huomattavia etuja organisaatiolle esimerkiksi virheiden vähenemisen ja asiakastyytyväisyyden kautta, liittyy sen käyttöön myös useita riskejä. Suurimpina haasteina BPM-projektissa ovat projektin kokonaiskuvan ymmärtäminen sekä siihen osallistuvien sidosryhmien lukumäärä, henkilöiden erilaiset taustat sekä asemat organisaatiossa. BPM:n riskienhallinnan kolme tärkeintä asiaa ovat hyvä viitekehys, hyvä projektinhallinta ja jatkuva riskien arviointi.      en
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other liiketoimintaprosessien uudistaminen (Business Process Re-Engineering, BPR) en
dc.subject.other mallintaminen en
dc.subject.other liiketoimintaprosessien hallinta (Business Process Management, BPM) en
dc.subject.other liiketoimintaprosessit en
dc.title Liiketoimintaprosessien hallinta - hyödyt ja haasteet
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200909083895
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record