Tuottavuusparadoksi liiketoimintaa haittaavana ilmiönä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pyykkö, Antti
dc.date.accessioned 2009-09-07T05:50:14Z
dc.date.available 2009-09-07T05:50:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/21718
dc.description.abstract  Pyykkö, Antti Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma / Antti Pyykkö Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009, 43 s. Kandidaatintutkielma Tässä tutkielmassa tutkitaan kirjallisuuskatsauksen muodossa tuottavuusparadoksia ja syitä, joista tuottavuusparadoksi johtuu. Tutkielmassa avataan kattavasti tuottavuuden ja tuottavuusparadoksin käsitteet sekä esitellään tuottavuusparadoksin historia. Tuottavuusparadoksi tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen informaatioteknologiaan tekemät suuret investoinnit eivät johda merkittävään tuottavuuden kasvuun, tai se ei kasva ollenkaan. Tässä tutkielmassa käsitteellä informaatioteknologia tarkoitetaan kaikkia tietoteknisiä resursseja aina laitteistoista työntekijöiden IT-osaamiseen asti. Tämän lisäksi tutkielman kannalta toinen oleellinen käsite on tuottavuus, joka voidaan määritellä saatujen työtulosten ja tehtyjen panostusten väliseksi suhteeksi. Tutkimuksessa peilataan tuottavuusparadoksille esitettyjä syitä Erik Brynjolfssonin nelitahoiseen kategorisointiin: mittausvirheet, viive, tuottojen uudelleenjakaminen ja epäonnistunut IT-johtaminen. Brynjolfsson esitteli tämän viitekehyksen 1993 julkaisemassaan artikkelissa, jota pidetään yhtenä tuottavuusparadoksia käsittelevän kirjallisuuden kantateoksena. Tutkielma kokoaa tuottavuusparadoksiin johtavat tekijät tämän kategorisoinnin alle, jonka jälkeen arvioidaan kunkin pääsyyn vaikutuksen merkitystä tuottavuusparadoksin olemassaoloon. Esitetystä neljästä syystä selkeästi merkittävimmiksi nousivat tuottavuuden mittausvaikeudet ja epäonnistunut IT-johtaminen. Mittausvaikeudet johtuvat pääasiallisesti informaatioteknologian immateriaalisesta luonteesta sekä sen vaikutuksista tuotannon laadullisiin, tuottavuudessa näkymättömiin ominaisuuksiin. Epäonnistunut IT-johtaminen puolestaan viittaa sekä oikeanlaisten ITinvestointien tekemisen vaikeuteen, että niiden ohella vaadittuihin laajempiin organisatorisiin muutoksiin: pelkän informaatioteknologiaan panostamisen ei voida odottaa nostavan tuottavuutta, vaan uusien resurssien täysi hyödyntäminen vaatii yritykseltä suuria muutoksia kokonaisvaltaisen IT-infrastruktuurin rakentamiseksi ja hyödyntämiseksi.       en
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tuottavuuden mittaaminen en
dc.subject.other kannattavuus en
dc.subject.other tuottavuus en
dc.subject.other informaatioteknologia en
dc.subject.other IT-investointi en
dc.subject.other tuottavuusparadoksi en
dc.title Tuottavuusparadoksi liiketoimintaa haittaavana ilmiönä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200909073878
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record