Taloudellisuus submaksimaalisessa pyöräilyssä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pollari, Terhi
dc.date.accessioned 2009-07-31T05:04:10Z
dc.date.available 2009-07-31T05:04:10Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20768
dc.description.abstract Pollari, Terhi. Taloudellisuus submaksimaalisessa pyöräilyssä. VTE.210 Johdatus omatoimiseen tutkimustyöhön —kurssin tutkielma. Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän yliopisto. Kestävyyssuorituskyky perustuu lajista riippumatta maksimaaliseen aerobiseen energiantuottokykyyn (V02 max), pitkäaikaiseen aerobiseen kestävyyteen, suorituksen taloudellisuuteen sekä hermo-lihasjärjestelmän suorituskykyyn. Lihaksiin varastoitunut energia täytyy muuttaa liikuntasuoritukseksi ja tätä suoritustekniikasta riippuvaa tekijää kutsutaan suorituksen taloudellisuudeksi. Käytännössä aerobinen taloudellisuus on mitattavissa, koska aerobinen energiantuotto voidaan laskea mittaamalla hapenkulutus. Varsin käytetty tapa aerobisen taloudellisuuden arvioimiseen eri urheilulajeissa on mitata steady- state hapenkulutusta eri tehoilla/nopeuksilla ja verrata näitä arvoja urheilijoiden vä- Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää taloudellisuuseroja submaksimaalisessa pyöräilyssä henkilöillä, joilla maksimaälinen hapenotto on sama. Koehenkilöinä oli nuoria, terveitä ja fyysisesti aktiivisia miehiä (ikä 23±2 v , pituus 180±6, paino 74,8±8,2 kg). Koehenkilöistä muodostettiin vastinpareja saman maksimaalisen hapenoton perusteella ja vastinpareista toinen laitettiin ryhmään 1 ja toinen ryhmään 2. Submaksimaalisilla kuormilla (40%, 60% ja 80% maksimikuormasta) selvitettiin steady-state —tason hapenkulutus, Minkä jälkeen vastinpariryhmien hapenkulutuksia kyseisillä kuormilla verrattiin toisiinsa. Keskimääräinen painoon suhteutettu hapenkulutus (ml/min/kg) oli kuormalla 40% Wmax ensimmäisellä ryhmällä 25,4±2,1 ja toisella ryhmällä 24,2±2,8, kuoimalla 60% Wmax 31,8±2,4 ja 30,6±2,8 sekä kuormalla 80% Wmax 41,9±4,3 ja 39,8±4,6. Tulokset osoittivat, ettei hapenkulutuksissa ollut löydettävissä tilastollisesti merkitseviä eroja submaksimaalisilla kuormilla pyöräiltäessä. Täten voidaan päätellä, ettei saman maksimaalisen hapenkulutuksen omaavilta henkilöiltä voida löytää taloudellisuuseroja submaksimaalisilla kuormilla. Turun Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan eettinen toimikunta hyväksyi tutkimussuunnitelman tutkimusasete1mineen. fi
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Taloudellisuus submaksimaalisessa pyöräilyssä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200907303048
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos Liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntafysiologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record