Taitoluistelijan taidon kehittyminen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koskinen, Satu
dc.date.accessioned 2009-07-31T05:04:00Z
dc.date.available 2009-07-31T05:04:00Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20765
dc.description.abstract Koskinen,S. 2002. Taitoluistelijan taidon kehittyminen. Seminaarityö VTE.210. Jyväskylän yliopisto. Liikuntabiologian laitos. 35 s. Taidon oppiminen on riippuvainen hermoston, lihaksiston ja psyykkisten tekijöiden muodostamasta kokonaisuudesta. Taidon oppimisessa on otettava huomioon lapsen kehityksen taso ja siihen liittyvät herkkyyskaudet, jolloin eri osa-alueiden kehittämismandollisuudet ovat parhaimmillaan. Näitä herkkyyskausia hyväksi käyttämällä saadaan aikaan paras mandollinen oppimistulos ja tulevaisuuden taitotaso. Taitoluistelu on urheilulaji, jossa huippu-urheilu ja taide yhdistyvät. Huippuluistelijalta vaaditaan monipuolisia fyysisiä ominaisuuksia, unohtamatta vahvaa psyykkistä kontrollia. Taitoluistelijat aloittavat harjoittelun lähes poikkeuksetta hyvin nuorena. Jo alle kouluikäiset ovat usein mukana systemaattisessa harjoittelussa ja heitä valmentavat ammattitaitoiset valmentajat. Tämä on välttämätöntä jos huipputaso halutaan joskus saavuttaa. Parhaimmat saavutukset saavutetaan yleensä huomattavasti nuoremmassa iässä kuin muissa lajeissa, sillä naiset ovat uransa huipulla yleensä noin 16-18-vuotiaina, miehet muutamaa vuotta myöhemmin. Huipulla olevan luistelijan tulee harjoitella 30-36 tuntia viikossa, jolloin vuodessa harjoitustunteja kertyy noin 1500. Tässä tutkimuksessa selvitetään suomalaisten naistaitoluistelijoiden taitojen kehittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä kyselykaavakkeella tehdyn kyselyn avulla. Koehenkilöinä olivat suomalaiset SM- tason ja kansallisen tason luistelijat (n=38) sekä juniori- että seniorisarjoissa. Koehenkilöi1tä tiedusteltiin mm. harjoittelun aloittamista, biologista kehittymistä, harjoittelumääriä, hyppyelementtien oppimista ja valmentajien lukumäärää. Tulosten perusteella eri sarjatasojen luistelijoiden taustoissa oli nähtävissä eroavaisuuksia. Erityisesti harjoittelumäärät vaihtelivat suuresti ja myös valmentajien vaihtuvuudella oli merkitsevä vaikutus taidon kehitykselle.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other taitoluistelu fi
dc.subject.other taito fi
dc.subject.other harjoittelu fi
dc.subject.other kehitys fi
dc.title Taitoluistelijan taidon kehittyminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200907303045
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos Liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valmennus- ja testausoppi fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record