Technology’s aid to learning and learners with differerent learning styles : Pupils’ assessment

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Penttinen, Maija-Leena
dc.date.accessioned 2009-06-15T13:43:00Z
dc.date.available 2009-06-15T13:43:00Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20320
dc.description.abstract  Tutkimuksen tarkoituksena oli lähteä selvittämään erilaisten oppijoiden käsityksiä teknisten apuvälineiden käytön hyödyllisyydestä heidän oppimiselleen. Tutkimuksessa etsitään vastauksia muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitkä ovat oppilaiden omat kokemukset siitä kuinka teknisten apuvälineiden käyttö opetuksessa hyödyttää heitä parhaiten? Mitkä apuvälineet ovat toimivimpia ja millä tavalla he kokevat hyötyvänsä niiden käytöstä? Lisäksi tutkimuksessa sivutaan kysymyksiä siitä, miten erilaisten teknisten apuvälineiden käyttö ottaa erilaiset oppimistyylit huomioon sekä miten se hyödyttää erilaisia oppijoita. Tutkimus pyrkii myös selvittämään, vastaako oppilaan oppimistyyli hänen omia käsityksiään ja mieltymyksiään siitä, miten hän oppii parhaiten vai löytyykö oppilaiden oppimistyylien ja käsitysten välillä eroja tai samankaltaisuuksia. Tutkimusaineisto koostui seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisilla teetetystä kyselystä. Kysely oli kaksiosainen: ensin selvitettiin oppilaiden oppimistyylit ja toisessa osiossa oppilaan tuli vastata kysymyksiin oppitunneilla yleisimmin käytettyjen teknisten apuvälineiden käytöstä sekä niiden hyödyllisyydestä heidän oppimisensa kannalta. Tutkimuksessa selvisi, että vaikka oppilaat tiedostavat sekä arvostavat teknisten apuvälineiden hyödyllisyyttä oppimiselle ja ymmärtämiselle, he eivät ole täysin tietoisia teknologian opetuskäytön mahdollisuuksista, oman oppimisen arviointi on haastavaa ja yhteyden näkeminen näiden välineiden ja oppimisen välillä on heille vaikeaa.  en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other technology in teaching en
dc.subject.other Learning styles en
dc.title Technology’s aid to learning and learners with differerent learning styles : Pupils’ assessment
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200906151732
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record