“Oon tehny paljon ostoksia even tho I probably shouldn’t have” : Code-switching in a Finnish Fashion Weblog

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Haikarainen, Johanna
dc.contributor.author Heikkilä, Adja
dc.date.accessioned 2009-06-01T13:14:47Z
dc.date.available 2009-06-01T13:14:47Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20168
dc.description.abstract   Tämän proseminaaritutkimuksen tarkoituksena oli tutkia koodinvaihtoa suomenkielisessä muotiblogissa: millaisissa tilanteissa koodinvaihtoa ilmeni ja millä kielen eri osa-alueilla. Luemme säännöllisesti muotiblogeja ja osallistuimme syksyllä 2008 Sirpa Leppäsen englannin kielen syventävälle kurssille English as a Global Language, jossa teimme pienimuotoisen tutkielman samasta aiheesta. Mielestämme on tärkeää tutkia koodinvaihtoa blogitekstissä, joka ei täytä kaksikielisen blogin vaatimuksia, mutta joka sivuaa hyvin läheisesti kaksikielistä tekstiä. Blogien tutkimus on keskittynyt lähes pääasiallisesti kaksikielisiin blogeihin, joiden aihepiirit ovat hyvin erilaisia. Emme löytäneet aiempaa tutkimusta tästä aiheesta, joten koimme aiheen tutkimisen tarpeelliseksi. Koodinvaihto tarkoittaa kahden tai useamman kielen esiintymistä puhutussa tai kirjoitetussa kielessä. Terminä koodinvaihto on laaja ja se jakaantuu useampaan alakäsitteeseen: koodinsekoitus, koodin kopiointi, language mixing. Koodinvaihto eroaa myös lainaamisesta siinä määrin, että se on ominaisempaa puhe- ja ns. katukielessä sekä puhekielen ilmauksissa. Lainaaminen sen sijaan tarkoittaa sanoja jotka ovat otettu vakiintuneeseen käyttöön ja ovat löydettävissä esimerkiksi sanakirjasta. Tutkimus on lähestymistavaltaan kvalitatiivinen. Aineistona tutkimuksessa oli 30 tekstiä muotiblogista, josta keräsimme kaikki ilmaukset, joissa oli käytetty englannin kieltä. Tutkimuksessa otimme huomioon ainoastaan puhtaasti koodinvaihtoa sisältäneet ilmaukset ja esimerkiksi hybridimuodot, lainaaminen, koodinsekoitus ja kopiointi sekä language mixing jätettiin ulkopuolelle. Otimme huomioon ainoastaan tekstit, jättäen tutkimuksen ulkopuolelle niiden otsikot sekä kaiken muun tekstin layoutissa. Tässä tutkimuksessa käsiteltiin koodinvaihtoa kieliopillisesta näkökulmasta, tutkien koodinvaihdon ilmenemistä kielen eri osa-alueilla. Näitä osa-aluieita olivat yksittäiset sanat, sekä virkkeet ja lauseet. Tutkimuksessamme pyrimme selittämään kontekstin ja koodinvaihdon suhteen sekä mahdolliset syyt koodinvaihtoon. Tutkimuksessamme ilmeni, että koodinvaihto on tiukasti sidottuna kontekstiin, ja se pystytään selittämään mm. Montes-Alcalán tutkimukseen pohjautuvan koodinvaihdon tarpeen avulla. Suurin osa vaihdetuista yksittäisistä sanoista oli substantiiveja ja erityisesti erisnimiä. Adjektiiveja oli verrattaen vähän ja ne toistuivat samankaltaisissa tilanteissa. Adverbejä löytyi neljä kappaletta. Verbejä ei esiintynyt ollenkaan. Sekä virkkeitä että lauseita esiintyi melko paljon ja ne sijoittuivat pääasiallisesti suuremman kontekstin loppuosaan.  en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other weblog en
dc.subject.other code-switching en
dc.title “Oon tehny paljon ostoksia even tho I probably shouldn’t have” : Code-switching in a Finnish Fashion Weblog
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200906011654
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record