Eighth-graders' attitudes towards studying English : A study of the effect of language choices and the differences between the genders

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaski, Maijastiina
dc.date.accessioned 2009-05-28T10:30:32Z
dc.date.available 2009-05-28T10:30:32Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20135
dc.description.abstract  Asenteilla ja suhtautumisella on suuria vaikutuksia kielenoppimiseen, niin motivaation kuin yleisen innostuksenkin kannalta. Kieliasenteita on tutkittu paljon etenkin motivaation piirissä ja asenteiden vertailua on tehty esimerkiksi eri sukupuolten ja ikäryhmien välillä. On kuitenkin monia tekijöitä, joiden yhteydestä kieliasenteisiin ei ole paljon tietoa. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää millä tavoin pitkän valinnaisen kielen opiskelu vaikuttaa englannin kieleen suhtautumiseen kahdeksannella luokalla sekä millä tavoin nuo vaikutukset eroavat tyttöjen ja poikien välillä. Luonteeltaan kvantitatiivinen aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla yhteensä 45 kahdeksasluokkalaiselta. Vastaukset analysoitiin tietokoneohjelmalla ja niiden avulla vertailtiin neljää ryhmää: pitkää ruotsia lukevia poikia, lyhyttä ruotsia lukevia poikia, pitkää ruotsia lukevia tyttöjä ja lyhyttä ruotsia lukevia tyttöjä. Tutkimuksen mukaan kahdeksannen luokan oppilaat suhtautuivat yleisesti englantiin varovaisen positiivisesti ja tiedostivat englannin osaamisen tärkeyden sekä kulttuurisessa ja globaalissa mielessä että instrumentaalisena voimavarana. Tyttöjen suhtautuminen oli huomattavasti positiivisempaa kuin poikien kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Lisäksi tyttöjen kohdalla pitkän ruotsin lukijat olivat lähes joka kohdassa lyhyen ruotsin lukijoita myönteisempiä, mutta erot eivät yltäneet sukupuolten välillä olevien erojen tasolle eivätkä ilmenneet poikaryhmien välillä aina näin päin; joillain osa-alueilla lyhyttä ruotsia opiskelevat pojat osoittautuivat pitkää ruotsia lukevia myönteisemmiksi, joskus ryhmien välinen ero oli häviävän pieni ja joskus taas huomattavan suuri.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other foreign language learning, en
dc.subject.other learners of English as a foreign language en
dc.subject.other learners of Swedish as a foreign language en
dc.subject.other attitudes en
dc.title Eighth-graders' attitudes towards studying English : A study of the effect of language choices and the differences between the genders
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905281644
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record