Gender representations of displeasure : "Women 'throw tantrums', while men just 'get angry'."

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Freeman, Robert
dc.date.accessioned 2009-05-27T12:13:21Z
dc.date.available 2009-05-27T12:13:21Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20132
dc.description.abstract  Tämä kandidaatin tutkimus pohjautuu stereotypiaan miehen ja naisen tunneeroista: Naiset saavat kiukkupuuskia, mutta miehet tulevat vihaisiksi . Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää stereotyyppisten sukupuolirepresentaatioiden paikkansapitävyyttä englanninkielisessä kaunokirjallisuudessa ja uutisteksteissä. Tämä on sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen korpustutkimus, joka kartoittaa naisten ja miesten kiukkupuuskien ja vihan representaatiota hakusanoilla tantrum, tantrums ja angry. Tutkimusaineisto oli peräisin sekä mies että naiskirjailijoilta. Vaikka tutkimus pohjautuu korpukseen (BNCWeb), se on pohjimmiltaan kuitenkin sosiolingvistinen. Tutkimuksen taustalla vaikuttavat naistutkimus ja diskurssianalyysin kriittinen suuntaus. Ajatus on, että kieli nähdään todellisuuden rakentajana ja kuvaajana. Korpuksen tulokset eivät paljastaneet suurta numeerista eroa sukupuolten representaatioiden välillä. Tulokset osoittivat merkittävän eron tavasta, jolla heistä puhutaan tai kirjoitetaan. Miehet näyttivät ulospäin vihansa naisia helpommin. Etenkin kiukkupuuskat olivat naisille häpeällisiä ja yleisen etiketin vastaisia, kun taas miehet kuvattiin häpeämättöminä ja lapsellisina. Tulokset olivat aiempien tutkimuslöydösten kaltaisia; miehet representoitiin aggressiivisempina ja itsevarmempina kuin naiset, jotka olivat herkempiä ja varovaisempia. Tulokset herättivät pohtimaan stereotypioiden vahvaa läsnäoloa kaunokirjallisuuden ja uutiskirjoittamisen genreissä.   en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other critical discourse analysis en
dc.subject.other Gender en
dc.title Gender representations of displeasure : "Women 'throw tantrums', while men just 'get angry'."
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905271641
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record