The use of phonemic transcriptions as a teaching method and its effects on language learning outcomes

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kuutti, Niina
dc.date.accessioned 2009-05-26T07:07:02Z
dc.date.available 2009-05-26T07:07:02Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20115
dc.description.abstract  Kirjaimet ainoastaan kuvaavat kieltä. Äänteet ovat se, mitä todella kuulemme. Virheelliset ääntämistottumukset jättävät aivoihin harhaanjohtavia muistijälkiä ja edistävät näin väärinymmärrysten syntymistä. Tämä puolestaan voi johtaa siihen, että henkilö pidättäytyy puhumasta vierasta kieltä, minkä seurauksena on edistymisen hidastuminen. Oheisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voisiko foneettisen tarkekirjoituksen käytöllä opetusmenetelmänä olla myönteisiä vaikutuksia oppimistuloksiin. Tutkielmassa tarkastellaan oikeiden ääntämistottumusten roolia kieltenopiskelussa. Siinä luodaan myös katsaus aikaisempiin kokemuksin foneettisen tarkekirjoituksen pedagogisesta käytöstä. Lopuksi esitellään pienimuotoinen, foneettisten merkkien pedagogista arvoa tutkiva empiirinen tutkimus.. Tutkimuksessa vertailtiin jyväskyläläisen koulun kahta neljännen luokan rinnakkaisryhmää, joista toiselle pidettiin 45 minuutin mittainen, foneettisten merkkien tulkintaa ja käyttöä koskeva oppitunti. Kokelaita myös kehotettiin seuraavien viikkojen ajan käyttämään hyödyksi oppimaansa tietoa uusien sanojen opiskelussa tulevaa tutkimusryhmän järjestämää sanakoetta varten. Verrokkiryhmälle vastaavaa opetusta ja ohjeistusta ei annettu. Kahden viikon kuluttua molemmat ryhmät osallistuivat suulliseen sanakokeeseen, jossa heidän oli määrä tunnistaa ääninauhalta koetta varten räätälöidystä keskustelusta sanoja, jotka kuuluivat oppilaille etukäteen ilmoitetun sanakokeen sanastoon. Verrokkiryhmälle ei ollut annettu ennakkotietoa kokeen suullisesta luonteesta kuten opetusta saaneelle ryhmälle. Hypoteesina oli, että opetusta saanut ryhmä suoriutuisi kokeesta opetuksen ansiosta keskimäärin paremmin tuloksin kuin verrokkiryhmä Saadut tulosluvut eivät t-testin mukaan ole tilastollisesti merkittäviä. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että suomalaisilla lapsilla on usein vaikeuksia havaita ja tuottaa soinnillinen s-äänne, /z/, kuten aikaisempi tutkimus on jo aiemmin osoittanut. Tilastollisesti merkittäviä tuloslukuja voitaisiin kenties odottaa, mikäli vastaavanlainen tutkimus järjestettäisiin suuremmalle koeryhmälle ja mikäli opetusohjelma olisi pitkäkestoisempi.     en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other spoken word recognition en
dc.subject.other phonemic awareness en
dc.subject.other teaching method en
dc.subject.other Phonemic transcriptions en
dc.title The use of phonemic transcriptions as a teaching method and its effects on language learning outcomes
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905261629
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record