Discourse between teacher and student : The effect of teacher s style of communication on learning environment as viewed in literature and the cinema

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kokkonen, Tiia
dc.date.accessioned 2009-05-25T09:23:24Z
dc.date.available 2009-05-25T09:23:24Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20107
dc.description.abstract  Tutkielman tavoitteena oli tarkastella, kuinka opettajan tapa kommunikoida luokkansa ja yksittäisten noin 15 18-vuotiaiden oppilaidensa kanssa vaikuttaa vallitsevaan oppimisilmapiiriin. Kysymystä tarkasteltiin fiktiivisten lähteiden kautta, ja aineistona käytettiin kolmea erilaista datanäytettä, jotka oli julkaistu eri vuosikymmeninä: Dead Poets Society (Kuolleiden runoilijoiden seura) 1980-luvulla, Dangerous minds (Levottomat sielut) 1990-luvulla ja Harry Potter and the Order of Phoenix (Harry Potter ja Feeniksin kilta) 2000-luvun alussa. Tutkielmassa käytettyä dataa käytettiin taustakirjallisuuden kanssa ensimmäistä kertaa kyseessä olevan tutkimuskysymyksen analysoimiseen. Jokaisesta datanäytteestä otettiin kattava määrä esimerkkejä opettajan ja oppilaan välisistä kommunikaatioista. Näitä esimerkkejä analysoitiin ja tuloksia vertailtiin keskenään. Analyysissa kiinnitettiin huomiota siihen, miten opiskelijat suhtautuvat opettajan kommunikaatioon ja minkälaisia vaikutuksia tällä oli oppimisen mielekkyyteen sekä oppimisen onnistumiseen. Huomion kohteena oli myös vertaisryhmien toiminta, eli millainen oppimistilanne oli, kun opettajana oli kanssaopiskelija eikä koulutettu opettaja. Vertailua tehtäessä kiinnitettiin huomiota eritoten samankaltaisuuksiin, joita eri datanäytteistä löytyi. Analyysissa selvisi, että opettajan käyttämällä äänensävyllä oli erittäin suuri rooli oppimisen mielekkyyteen. Kylmä ja pistävä ääni ei herättänyt oppilaissa halua suurempaan kommunikointiin oppimistilanteessa. Tämän lisäksi puheen sisältö vaikutti oppimisessa käytettyyn vuorovaikutukseen, sillä oppilaita alentavasti puhuttelevien opettajien opetuksessa oli kommunikoinnilla selkeästi pienempi merkitys kuin opettajien, jotka vitsailivat oppilaiden kanssa ja olivat puheissaan kannustavia. Huomioitavaa oli myös, että vertaisryhmän antama opetus vaikutti oppimisilmapiiriin myönteisesti, jos oppilaat saivat itse valita, kuka vertainen heitä opetti. Analyysia olisi ollut mahdollisuus selvittää pidemmällekin vaihtelemalla datanäytteitä, ottamalla enemmän esimerkkejä jokaisesta näytteestä ja käyttämällä useampia lähteitä. Kirjallisuus ja elokuvateollisuus tarjoavat useita teoksia, joita voisi käyttää tämän opettajan kommunikoinnin tärkeyden tutkimiseen tässä analyysissa käytettyjen datanäytteiden lisäksi.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other English teaching en
dc.subject.other English learning en
dc.subject.other Classroom discourse en
dc.title Discourse between teacher and student : The effect of teacher s style of communication on learning environment as viewed in literature and the cinema
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905251624
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record