Am I Irrelevant? Does the Finnish business community prefer native or non-native speaking English teachers?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Burns, Graham
dc.date.accessioned 2009-05-13T08:43:08Z
dc.date.available 2009-05-13T08:43:08Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20078
dc.description.abstract  Tämä laadullinen tutkimus tuo yhden näkökulman globaaliin keskusteluun siitä ovatko englantia äidinkielenään puhuvat opettajat, omilla ääntämis- ja kielenkäyttötavoillaan, tarpeellisia opiskeltaessa englantia vieraana kielenä (EFL). Tutkimus keskittyi suomalaisten yritysmaailmassa olevien aikuisten mielipiteisiin, käsityksiin ja kokemuksiin englanninkielen opiskelusta sekä suomalaisten (ei-natiiven) että englantia äidinkielenään puhuvien opettajien (natiivien) johdolla. Tutkimukseen osallistujat edustivat sekä eri ammattikuntia että eri maantieteellisiä alueita ympäri Suomea. Tutkimuksella oli kolme selkeää tavoitetta. Ensiksi tavoitteena oli tutkia, kokivatko osallistujat saavansa enemmän kilpailuetua yrityksensä englanninkielisten asioiden hoitamiseen natiivikielenopettajien johdolla. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää osallistujien näkemyksiä siitä kuinka hyvin ei-natiivit kielenopettajat pystyivät tarjoamaan tietoa englanninkieleen liittyvistä kulttuurisista nyansseista. Kolmantena tavoitteena oli selvittää osallistujien mielipiteitä ja syitä siihen, kumpi opettajaryhmä tarjoaisi parempaa tukea oppijoiden kielioppi- ja ääntämisongelmiin. Tutkimusaineisto kerättiin strukturoitujen kyselylomakkeiden (N=25) ja viiden puoli-strukturoidun henkilöhaastattelun avulla. Tulokset osoittivat, että osallistujat kokivat saavansa enemmän kilpailuetua englanninkielellä tapahtuvaan yritystoimintaansa, kun opettajana oli alkuperäiskielenpuhuja. Selvästi merkityksellisempänä osallistujat kuitenkin kokivat itseluottamuksen kasvamisen, kun opetus oli tapahtunut natiivikielenopettajan johdolla. Osallistujat kokivat vahvasti, että alkuperäiskielenpuhujat pystyivät parhaiten tarjoamaan syvempää tietoa englanninkieleen liittyvistä kulttuurisista nyansseista, mikä koettiin painavimmaksi syyksi hakeutua natiivikielenopettajan koulutettavaksi. Osallistujien näkemykset siitä kumpi opettajaryhmä pystyisi paremmin tukemaan opiskelijaa kielioppi- ja ääntämisongelmissa oli varsin selkeä. Kielioppiongelmissa ei-nativiit kielenopettajat koettiin selkeästi tehokkaampana, koska oppijat pysyivät vahvistamaan ymmärryksensä kielioppiongelmista omalla äidinkielellään. Sitä vastoin ääntämiskysymyksissä natiivikielenopettajat koettiin tehokkaampana, sillä vastaajat kokivat omaavansa vahvan suomalaisaksentin, jota pystyttiin vähentämään toistamalla naiiviopettajien ääntämistä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tutkimukseen osallistuneet suomalaisen yritysmaailman edustajat kokivat molempien sekä natiivien että ei-natiivien kieltenopettajien tarpeellisuuden englantia vieraana kielenä opiskeltaessa.   en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other cultural nuances en
dc.subject.other EFL vs ELF en
dc.subject.other native and non-native speaking teachers en
dc.title Am I Irrelevant? Does the Finnish business community prefer native or non-native speaking English teachers?
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905131585
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record