Tietojärjestelmät pk-yrityksissä - tehty tutkimus ja kehysmallit

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Heikinmäki, Antti
dc.date.accessioned 2009-05-08T12:44:31Z
dc.date.available 2009-05-08T12:44:31Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20054
dc.description.abstract   Heikinmäki, Antti Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma / Antti Heikinmäki Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009, 33 s. Kandidaatintutkielma Tutkielmassa käsitellään pk-yrityksistä ja tietojärjestelmistä tehtyjä tutkimuksia, tutkimusmenetelmiä ja käytettyjä sekä luotuja kehysmalleja. Tutkielman tarkoitus on kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää minkälaisia tutkimuksia pkyritysten tietojärjestelmistä on tehty, miten niitä on tutkittu ja mitkä ovat keskeisimmät päätelmät. Toissijaisena tavoitteena on löytää työkaluja pkyritysten käytössä olevien tietojärjestelmien ja teknologioiden kartoittamiseen. Tutkielman kannalta tärkeimmät käsitteet ICT sekä pk-yritys käydään läpi. Pk-yrityksistä tehtyjä tutkimuksia käsitellään tutkimusmenetelmien ja sen jälkeen tutkimuskohteiden sekä keskeisimpien kehysmallien kautta. Käsitellystä tutkimusmateriaalista etsitään yhteneväisyyksiä sekä tutkimuksen painoalueita, joiden pohjalta tarkastellaan seitsemää eri osa-aluetta, joiden tutkiminen on tärkeää pk-yritysten tietojärjestelmien ja käytettävän teknologian kannalta. Tutkielmassa otetaan myös kantaa jatkotutkimuksen pääpiirteisiin ja ehdotetaan selkeää toimintamallia sekä tutkimusmenetelmäksi että käytettäväksi kehysmalliksi. Tutkielma tähtää kattavan ja yhtenäisen tietokokonaisuuden luomiseen, joka antaa selkeän kuvan tämänhetkisestä tutkimuksesta pk-yritysten ja informaatioteknologian alueelta sekä antaa yhden näkemyksen mahdollisesta jatkotutkimustavasta.   en
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other informaatioteknologia en
dc.subject.other tietojärjestelmät en
dc.subject.other ICT en
dc.subject.other pk-yritys en
dc.title Tietojärjestelmät pk-yrityksissä - tehty tutkimus ja kehysmallit
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905081557
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record