It’s nothing to write home about : Finnish writers in the world of Anglo-American academic writing conventions

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Niemelä, Maria
dc.date.accessioned 2009-05-08T09:24:25Z
dc.date.available 2009-05-08T09:24:25Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20046
dc.description.abstract  Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää, minkälaiset englanninkieliseen akateemiseen kirjoittamiseen liittyvät ongelmat ovat yleisiä suomenkielisille ja suomalaiseen kirjoituskulttuuriin tottuneille opiskelijoille. Aihe on tärkeä, sillä tiedemaailma noudattaa pitkälti angloamerikkalaisen kirjoituskulttuurin konventioita, jotka eroavat monelta osin suomalaisesta kirjoituskulttuurista. Englanninkielisten tieteellisten tekstien kirjoittaminen ei ole tärkeää vain englanninopiskelijoille, vaan kaikkien alojen asiantuntijoiden on oleellista hallita asiaankuuluvat taidot. Vaikka suomenkielisten kirjoittajien ongelmia ja suomalaisen kirjoituskulttuurin eroja angloamerikkalaiseen vastineeseen verrattuna onkin tutkittu aiemmin, Suomessa ei ole vielä juurikaan tutkittu aloittelevien akateemisten kirjoittajien asenteita ja kehittymistä. Tutkielmaan osallistui kolmekymmentäyksi koehenkilöä, jotka täyttivät kyselylomakkeen ja kertoivat omista englanninkielisen akateemisen kirjoittamisen kokemuksistaan. Vastaamishetkellä koehenkilöt olivat englanninkielenopiskelijoita yliopistossa ja suorittivat parhaillaan englanninkielistä tieteellisen kirjoittamisen kurssia. He olivat näin ollen jo tietoisia ongelmistaan ja hyvän tieteellisen kirjoittamisen vaatimuksista. Kyselylomake koostui monivalintatehtävästä sekä avoimista kysymyksistä, joiden perusteella yleisimmät ongelmat oli mahdollista tunnistaa. Tulosten perusteella kävi ilmi, että opiskelijoilla oli eniten ongelmia tiettyjen syvärakenteiden suhteen. Ongelmia oli muun muassa tekstin järjestämisen, tiettyjen tekstin kokonaisuuksien ja metatekstin käytön kanssa. Toisaalta monilla opiskelijoilla ei ollut merkittäviä ongelmia, mikä korostaa henkilökohtaisten erojen vaikutusta ja sitä, miten kaikki kirjoittajat ovat yksilöitä. Tulokset tukivat aiempia tutkimuksia, joissa on päädytty samankaltaisiin johtopäätöksiin.     en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other foreign language writing en
dc.subject.other education en
dc.subject.other culture en
dc.subject.other academic writing en
dc.title It’s nothing to write home about : Finnish writers in the world of Anglo-American academic writing conventions
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905081554
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record