A comparative study of Finnish graduating seniors’motivation to learn English and Swedish

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leinonen, Piia
dc.date.accessioned 2009-05-07T10:54:45Z
dc.date.available 2009-05-07T10:54:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20036
dc.description.abstract   Tämän proseminaaritutkimuksen tarkoituksena oli tutkia abiturienttien motivaatiota opiskella englantia ja ruotsia ja vertailla mahdollisia eroja vastaajien motivaatiossa kyseisiä kieliä kohtaan. Tutkimuksessa haluttiin selvittää muun muassa sitä, kuinka suuri rooli tulevilla ylioppilaskirjoituksilla, jatko-opiskeluilla ja tulevalla työllä on abiturienttien kielten opiskelussa ja opiskelumotivaatiossa. Viitekehyksenä käytettiin aiempia tutkimuksia englannin ja ruotsin opiskelumotivaatiosta ja erilaisia tapoja luokitella motivaatiota. Keskeisimmät luokittelut, joihin vastausten vertailu pohjautui, olivat integratiivinen ja instrumentaalinen sekä sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Yhtenä vertailukohteena tutkimuksessa olivat myös mahdolliset erot sukupuolten välillä. Aineisto koostuu 29 abiturientilta saadusta vastauksesta, jotka analysoitiin laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. Kyselylomakkeessa oli muutama monivalintakysymys ja loput kysymyksistä olivat avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat saivat omin sanoin vastata. Vertailun helpottamiseksi englannin ja ruotsin opiskelumotivaatiosta kysytyt kysymykset olivat vastaavanlaisia keskenään. Tärkeimmät tutkimustulokset olivat erot integratiivisessa ja ulkoisessa motivaatiossa. Kiinnostus englannin kieltä ja opiskelua kohtaan oli suurempi kuin ruotsin kieltä kohtaan, joten integratiivinen motivaatio oli vahvempi englannin opiskelussa. Ulkoiset motivaattorit vaikuttivat puolestaan enemmän ruotsin kuin englannin opiskeluun. Sukupuolten välisiä eroja oli huomattavissa instrumentaalisessa ja ulkoisessa motivaatiossa: pojat olivat instrumentaalisesti motivoituneempia opiskelemaan englantia kuin tytöt, ja tytöillä puolestaan ulkoinen motivaatio oli hieman voimakkaampaa englannin opiskelussa kuin pojilla. Ruotsin opiskelussa suurin ero oli siinä, että tytöt olivat kiinnostuneempia kielestä kuin pojat. Koska kyseessä oli pienimuotoinen laadullinen tutkimus, lisätutkimusta kaivattaisiin selvittämään useiden eri tekijöiden, kuten vanhempien sosio-ekonomisen taustan, vaikutusta nuorten opiskelumotivaatioon. Myös pitkäaikaistutkimus, joka tarkastelisi ja vertailisi opiskelijoiden motivaatiota luokka-asteelta toiselle, toisi varmasti hyödyllistä tietoa sekä opiskelijoille ja opettajille.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other foreign language learning en
dc.subject.other language education en
dc.subject.other language learning motivation, en
dc.title A comparative study of Finnish graduating seniors’motivation to learn English and Swedish
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905071548
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record