Arbuscular mycorrhiza, resource availability and belowground interactions between plants and soil microbes

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pietikäinen, Anne
dc.date.accessioned 2009-05-04T11:50:23Z
dc.date.available 2009-05-04T11:50:23Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-951-39-3555-9
dc.identifier.issn 1456-9701
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1084801
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3555-9 en
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3555-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20012
dc.description.abstract Anne Pietikäinen tutki väitöskirjassaan arbuskelimykorritsasymbioosia ja maanalaisten vuorovaikutusten merkitystä kasvien välisissä suhteissa. Tutkimus valottaa mekanismeja, jotka määräävät kasvillisuuden uusiutumista, erityisesti arktisessa ympäristössä. Lisäksi tutkimustulosten perusteella voidaan ymmärtää kasvillisuuden muuttumista tai säilymistä muuttuvien ympäristötekijöiden paineen alla. Tutkimukset koostuivat ala-arktisilla niityillä Kilpisjärvellä tehdyistä maastokokeista sekä yksinkertaistetuissa systeemeissä toteutetuista kasvihuone- ja kasvukammiokokeista.Maanalainen kilpailu aikuisten kasvien kanssa on yksi tärkeimmistä taimien kasvua heikentävistä tekijöistä. Pietikäinen havaitsi, että taimet muodostavat luonnossa jo hyvin varhain symbioottisen suhteen mykorritsasienten kanssa ja tämä symbioosi voi merkittävästi vaikuttaa kasvien väliseen kilpailuun. Mykorritsasienet ovat symbioottisia sieniä, jotka elävät kasvien juurissa tarjoten ravinteita kasvi-isännälleen ja saaden kasvilta vastapalvelukseksi hiilihydraatteja. Tämän suhteen katsotaankin yleensä olevan molempia osapuolia, sekä kasveja että sieniä, hyödyttävä. Taimet eivät kuitenkaan hyötyneet mykorritsasienestä, kun lähistöllä kasvoi aikuinen kasvi.- Maanalaista kilpailua voidaan kuitenkin vähentää ja taimien mykorritsasieneltä saamaa hyötyä lisätä aikuisten kasvien niitolla, Pietikäinen huomasi.Ala-arktisilla niityillä tehdyissä kasvillisuuden poistokokeissa Pietikäinen osoitti, että symbioottinen mykorritsasieniyhteisö sekä ravinteiden kierrosta vastaava hajottajamikrobiyhteisö voivat säilyä useita vuosia taimien kasvun ja uuden kasvipeitteen muodostumisen kannalta riittävänä. Mykorritsasienten diversiteetti eli monimuotoisuus ei laskenut vaikka sienten hiilensaannista huolehtivat kasvit poistettiin koealoilta kahdeksi vuodeksi. Tulokset myös osoittivat, että mykorritsasymbioosi arktisilla niityillä ei ole erityisen herkkä lyhytaikaisille muutoksille ympäristössä. fi
dc.description.abstract Most vascular plants house the Glomeromycotan fungi that form arbuscular mycorrhizal (AM) symbioses in their roots. This symbiosis is usually considered mutualistic. The AM fungus relies on the carbon provided by its plant host and in return the AM fungus can improve plant nutrients and water acquisition and provide protection from pathogens. By affecting the plant growth and resource allocation AM fungi may affect the interactions between plants, the plant community composition and the soil microbial community dependent on the plant derived carbon.I studied the interactions between plants and soil microbial community focusing on the symbiotic relationship between plants and arbuscular mycorrhizal fungi in low arctic meadow ecosystem. I found that changes in resource availability caused by defoliation and fertilization did not have significant effect on functioning of AM symbiosis on the basis of the AM fungal colonization rate in plant roots in low arctic meadow. It seems that other factors than resource availability are more important determining the AM fungal colonization rate in natural conditions.I found no evidence of mycorrhiza mediated facilitative interactions between seedlings and adult plants and the results of this thesis emphasize the importance of below-ground competition in seedling establishment. Furthermore, I showed that defoliation of the neighboring adult plant may improve seedling establishment by decreasing the competition for mycorrhiza mediated resources. In the low arcticmeadow, the AM fungal diversity was not affected by short term changes in plant community composition. Functional AM fungal and saprophytic microbial community necessary for successful seedling establishment persisted in the soil for two years without vegetation cover. In general, the functioning AM symbiosis in low arctic meadow seems not to be markedly different from what is known about AM symbiosis in other ecosystems. en
dc.format.extent 38 sivua
dc.language.iso eng
dc.publisher University of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseries Jyväskylä studies in biological and environmental science 200.
dc.relation.isversionof ISBN 978-951-39-3514-6
dc.rights openAccess fi
dc.title Arbuscular mycorrhiza, resource availability and belowground interactions between plants and soil microbes
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-3555-9
dc.subject.ysa mykorritsa
dc.subject.ysa symbioosi
dc.subject.ysa mykorritsasienet
dc.subject.ysa isäntäkasvit
dc.subject.ysa mikrobit
dc.subject.ysa siemenkasvit
dc.subject.ysa ruohokasvit
dc.subject.ysa arbuskelimykorritsa
dc.subject.kota 118
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Mathematics and Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ekologia ja ympäristönhoito fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record