PL/SQL -kieli WWW-palveluiden tuottamisessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Autio, Janne
dc.date.accessioned 2009-04-30T05:48:50Z
dc.date.available 2009-04-30T05:48:50Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19998
dc.description.abstract Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2007. 34 s. Kandidaatintutkielma Lyhenne PL/SQL muodostuu sanoista Prosedural Language / Structured Query Language. Kyseinen ohjelmointikieli on käytännössä Oracle-sidonnainen, proseduraalinen kieli (prosedural language), toisin kuin sen taustalla oleva kuvaileva (declarative) SQL-kieli. PL/SQL-kieltä alettiin kehittää, koska Oracletietokantasovelluksen yhteyteen tarvittiin täsmälleen sen tarpeita vastaava proseduraalinen lisä SQL-kieleen. Tarkoituksena oli mahdollistaa proseduraalisen koodin suorittaminen, joka voisi sisältää muun muassa ehdollisia, iteratiivisia ja jaksollisia käskyjä. PL/SQL-kieli on kehitetty monipuoliseksi välineeksi lähinnä Oracle-tietokannan käyttöä varten, ja tätä käyttötarkoitusta varten sitä käytetään ja kehitetään edelleen aktiivisesti. Siitä löytyy useita oliopiirteitä kuten kapselointi, funktioiden kuormitus ja tiedon piilotus, myöhemmissä versioissa myös esimerkiksi periytyminen. Syntaksiltaan, rakenteeltaan ja datatyypeiltään PL/SQL muistuttaa pitkälti ADA-ohjelmointikieltä, joka on vuonna 1979 kehitetty korkean tason kieli. Oracle-tietokantaa voidaan www-ympäristössä käyttää PL/SQL-kielellä mutta myös Javalla ja esimerkiksi .NET-ympäristön tukemalla koodilla, mikä tilanteena antaa aihetta vertailla eri tekniikoita niiden soveltuvuuden ja etuisuuksin kannalta Oraclen käyttöä ajatellen. Tämän tutkielman osalta tarkasteltava tietokantatyyppi on Oracle, ja sen tukemia ohjelmointitekniikoita tarkastellaan lähinnä PL/SQL-kielen näkökulmasta. Tutkielmassa käydään läpi PL/SQL-kielen perusnäkökulmia sekä sivutaan sen erityispiirteitä ja Oracletietokannan hallintajärjestelmään sidoksissa olevia ominaisuuksia. Lukijalle pyritään tarjoamaan käsitys siitä, jolloin sitä voi olla hyödyllistä käyttää yleisesti toteutusvaihtoehtona tai esimerkiksi Javan sijasta, mutta esille tulee myös sen asettamia haasteita www-palveluiden tuottamisessa. Tutkimusongelmana on selvittää, millä tavalla PL/SQL-kieltä tyypillisesti käytetään ominaisuuksiensa puolesta tietokannan käsittelyssä ja erityisesti www-ympäristössä. Tutkielmassa esitellään kyseisen kielen rakennetta ja tiettyjä ominaisuuksia sekä Oracle-tietokannan ja PL/SQL-kielen piirteitä wwwsovelluskehityksessä yleisesti.      en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other www-sovellus en
dc.subject.other paketti en
dc.subject.other proseduuri en
dc.subject.other Oracle en
dc.subject.other PL/SQL en
dc.title PL/SQL -kieli WWW-palveluiden tuottamisessa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200904241499
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record