Web-palvelut ja sen perusteknologiat

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Riihola, Juha
dc.date.accessioned 2009-04-29T12:13:15Z
dc.date.available 2009-04-29T12:13:15Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19991
dc.description.abstract Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005. 40 s. Yhteentoimivuus erilaisten järjestelmien välillä on ollut heterogeenisen ohjelmistoteollisuuden yksi keskeisiä ongelmia. Web-palvelut (Web Services) - teknologia pyrkii ratkaisemaan tätä ongelmaa tarjoamalla toimittajariippumattoman menetelmän, jolla eri ohjelmointikielillä toteutetut ja eri alustoilla olevat sovellukset kykenevät keskustelemaan keskenään. XML toimii keskeisimpänä Web-palveluiden perusteknologiana. XML tarjoaa standardin, joustavan ja laajennettavan tavan kommunikointiin ja toimi avaintekijänä useiden eri tekniikoiden yhteistyössä. Itse Web-palvelu on erilaisten sovellusten yhteistoimintaan suunniteltu sovelluskomponentti, joka kommunikoi käyttämällä SOAP-protokollaa avoimien verkkoprotokollien avulla. Webpalvelu on kuvattu WSDL-kieltä käyttäen ja sen sanomarakenne on määritelty XML-skeema kielellä. Web-palvelut voidaan julkaista julkisella tai yksityisellä UDDI-rekisterillä. Web-palvelujen ympärille on kehitetty suuri joukko erilaisia käytäntöjä ja protokollia, jotka pitävät huolta palvelujen luotettavuudesta, turvallisuudesta, hallinnasta jne. Keskeisimmät protokollat ovat laajalti hyväksyttyjä ja käyttöönotettuja, mutta yhä suuri osa näistä protokollista on joko keskeneräisiä tai vasta julkaistuja. Web-palvelut ovat siis kohdanneet uusille teknologioille tyypillisesti myös paljon kritiikkiä. Kritiikki on kohdistunut pääasiassa tietoturvaan, luotettavuuteen, prosessin ja transaktion hallintaan ja suorituskykyyn.       en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other SOA en
dc.subject.other UDDI en
dc.subject.other WSDL en
dc.subject.other SOAP en
dc.subject.other XML en
dc.subject.other Web-palvelut en
dc.subject.other Web Services en
dc.title Web-palvelut ja sen perusteknologiat
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200904241492
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record