Hoitoprosessin ohjauksen kehittäminen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vuorenmaa, Ari
dc.date.accessioned 2009-04-29T11:23:56Z
dc.date.available 2009-04-29T11:23:56Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19981
dc.description.abstract Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005 47 s. Tietojärjestelmätieteen kandidaatti tutkielma Tutkimuksen aiheena on päivystysleikkauspotilaan hoitoprosessin ohjauksen kehittäminen. Tavoitteena on selvittää hoitoprosessin ohjaukseen vaikuttavat tekijät. Tutkimuksessa tarkastellaan hoitoprosessin ohjauksen kehittämiseen liittyviä haasteita. Tutkimuksen pääkäsitteet prosessi, tieto, informaatio, hiljainen tieto sekä päätöksenteko ja hoitotyö muodostavat rungon käsite-analyyttiselle teoria osuudelle. Uuden näkökulman käsitteistöön tuo informaation ja hiljaisen tiedon yläkäsitteeksi määritelty tietoaineiston käsite. Hoitoprosessi on yksilöllinen tapahtumien ketju jota ohjataan päätöksien avulla. Päätöksien perustana tulee olla koko tietoaineisto. Hoitoprosessin ohjaukseen liittyvään päätöksentekoon vaikuttavat informaation luotettavuus ja reaaliaikaisuus. Hoitoprosessin ohjausta voidaan tehostaa lisäämällä suunnitelmallisuutta sekä hyödyntämällä tehokkaammin tietotekniikan kehityksen mukanaan tuomaa langattomuutta.     en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other tieto en
dc.subject.other informaatio en
dc.subject.other päätöksenteko en
dc.subject.other prosessi en
dc.title Hoitoprosessin ohjauksen kehittäminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200904241488
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record