Ketterien menetelmien skaalaaminen : käytännön kokemuksia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koutonen, Jussi
dc.date.accessioned 2009-04-28T07:00:05Z
dc.date.available 2009-04-28T07:00:05Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19969
dc.description.abstract   Koutonen, Jussi Veli Ilmari Tietojärjestelmätiede, järjestelmäkehityksen suuntautumisvaihtoehto, ohjelmistotuotannon syventymiskohde Ketterien menetelmien skaalaaminen käytännön kokemuksia Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, 09.02.09 Kandidaatin tutkielma, 27 sivua. Ketteriä menetelmiä hyödynnetään enenevissä määrin ohjelmistokehityksen alalla. Niistä on saatu monia myönteisiä kokemuksia. Erityisesti laadun paraneminen ja työhön kuluvan ajan lyheneminen houkuttavat hyödyntämään ketteriä menetelmiä. Vaikka ketterät menetelmät soveltuvat lähinnä pieniin projekteihin pyritään niitä hyödyntämään myös suurissa projekteissa skaalaamalla. Skaalaamiseen ei ole hopealuotia. Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus käytännön kokemuksiin, joita on saatu ketteriä menetelmiä skaalattaessa. Tutkielmassa ei ole keskitytty erityisesti XP:hen ja Scrumiin mutta suosionsa takia ketteristä menetelmistä käsitellään juuri näitä. Lähdemateriaalin perusteella havaittiin kaksi merkittävintä osa-aluetta ketteriä menetelmiä skaalattaessa. Ryhmien hallintaan ja sitä tukeviin toimiin liittyvät ongelmat ovat merkittäviä skaalattaessa ketteriä menetelmiä, koska ketterät menetelmät eivät itsessään tue useita ryhmiä. Vastauksena ongelmiin nähtiin ryhmien omatoimisuuden ja yhteistyön lisääminen. Toinen merkittävä osa-alue ovat ihmiset. Kun ketteriä menetelmiä skaalataan suuriin projekteihin, ihmisiltä vaaditaan erilaisia kykyjä, kuten yrittäjähenkisyyttä.     en
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Scrum en
dc.subject.other XP en
dc.subject.other ketterien menetelmien skaalaaminen en
dc.subject.other ketterät menetelmät en
dc.title Ketterien menetelmien skaalaaminen : käytännön kokemuksia
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200904281514
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record