Behind the Cosmo-girl : Women’s representations and the brand of Cosmopolitan magazine

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tiainen, Minna
dc.date.accessioned 2009-04-15T09:22:05Z
dc.date.available 2009-04-15T09:22:05Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19936
dc.description.abstract  Kriittisen diskurssintutkimuksen lähtökohta on ajatus kielestä todellisuutta ja kulttuurisia arvoja muokkaavana ja uusintavana välineenä. Siksi totuttuihin puhetapoihin eli diskursseihin tulee kiinnittää huomiota, jos halutaan muuttaa yhteiskunnan epätasa-arvoa tuottavia rakenteita tai nostaa näkyville erilaisiin ihmisryhmiin liitettyjä piileviä oletuksia. Tämän tutkimuksen tarkoitus on lisätä tietoa kulttuurisista naisrepresentaatioistamme kriittisen diskurssintutkimuksen metodeja hyödyntäen. Valitsin tutkittavaksi aineistokseni kaksi artikkelia Cosmopolitanista. Pyrin tuomaan uuden näkökulman naistenlehtien analyysiin vertaamalla artikkeleista löytyvää naiskuvaa Cosmopolitanin imagoon nykyaikaisille, itsenäisille naisille tarkoitettuna lehtenä. Analyysini osoitti, että Cosmopolitanin tapa representoida naisia ei vastaa lehden imagoa. Molempien artikkeleiden aihepiiri, sanavalinnat ja kielenkäyttöön sisältyvät taustaoletukset edustivat melko suppeaa ja vanhanaikaistakin naiskäsitystä. Cosmopolitanin naislukijan oletettiin olevan epävarma, ulkonäköönsä ja sen korjailemiseen keskittynyt ja valmis ottamaan yksityiselämäänsä liittyviä neuvoja tai suoranaisia käskyjä ulkopuolisilta. Lukija myös kutsuttiin tavoittelemaan saavuttamattomaksi tehtyä ulkonäköihannetta. Nämä tulokset vastaavat useiden aikaisempien tutkimusten tuloksia, mutta ovat pahasti ristiriidassa lehden mainostaman vapaan, itsenäisen ja iloisen Cosmo-tytön (lehden prototyyppisen lukijan) mielikuvan kanssa. Sitä paremmin se kuitenkin vastaa lehteä suurelta osin rahoittavien mainostajien tavoitteita. Koska Cosmopolitan on laajalti luettu lehti, sen maailmankuva on vaikutusvaltainen. Sen imago naisten vapaata itseilmaisua ja päätösvaltaa korostavana lehtenä on harhaanjohtava, ja siksi aihetta pitäisi jatkossakin tutkia. Oma tutkimukseni oli melko suppea, ja lisätutkimus muun muassa lehden mainoksista ja kuvituksesta antaisi kattavamman kuvan aiheesta. Myös kvantitatiivinen tutkimus tuottaisi arvokasta tietoa.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ideology en
dc.subject.other women s representation en
dc.subject.other critical discourse analysis en
dc.title Behind the Cosmo-girl : Women’s representations and the brand of Cosmopolitan magazine
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200904151460
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record