Lajinomaisen kuormituksen vaikutukset lyönnin voimaan ja suoritustekniikkaan nyrkkeilyssä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sipilä, Aki
dc.date.accessioned 2009-04-14T15:02:56Z
dc.date.available 2009-04-14T15:02:56Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1085892
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-20094151458 en
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-20094151458
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19935
dc.description.abstract Aki Sipilä. 2006. Lajinomaisen kuormituksen vaikutukset lyönnin voimaan ja suoritustekniikkaan nyrkkeilyssä. Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän yliopisto. Olympiatyylin nyrkkeilyn arvostelutapa asettaa entistä enemmän vaatimuksia nopeusvoima- ja nopeuskestävyysominaisuuksille, koska nämä ominaisuudet korostuvat entisestään ottelun ratkaisuerissä ja pitkissä turnauksissa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin väsymyksen ilmenemistä lajinomaisessa kuor-mituksessa ja sen vaikutusta oikean suoran törmäysvoimaan, voimantuottoon, niiden saavuttamisaikoihin sekä lajitekniseen suoritukseen. Tutkimukseen osal-listui seitsemän maajoukkuetason nyrkkeilijää. Lajinomainen kuormitus tapahtui neljässä 2 minuutin jaksossa, joita seurasi yhden minuutin pituinen tauko. Tau-kojen aikana mitattiin oikean suoran törmäysvoima seinätyynyyn, jonka taakse oli kiinnitetty voimalevyanturit. Molempien jalkojen alla oli myös voimalevyantu-rit, joista kontrolloitiin jalkojen voimien muutoksia eri lyöntisuoritusten välillä. Koehenkilöiden lyöntisuoritukset voimamittausten aikana kuvattiin, joista analy-soitiin lyöntitekniikassa tapahtuneita muutoksia. Kuormituksen aiheuttamia fy-siologisia muutoksia kontrolloitiin syke- ja laktaattimittausten avulla. Kuormituserien aikana ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja lyötyjen iskujen (keskimäärin 391 iskua/erä) tai sarjojen (13–14 sarjaa/erä) määrissä. Veren laktaattipitoisuudet ja sydämen lyöntitiheys nousivat tilastollisesti merkitsevästi (p<0.001) kaikkien kuormituserien välillä. Viimeisen kuormituserän jälkeen ve-ren laktaattipitoisuus oli keskimäärin 13.5 mmol/l ja sydämen syke 197 krt/min. Oikean suoran törmäysvoima oli ennen kuormitusta (5 818 N) tilastollisesti mer-kitsevästi (p<0.05) voimakkaampaa kuin 1., 2. ja 3. kuormituserän jälkeen lyö-dyssä iskussa ja alhaisimmillaan se oli 2. kuormituserän jälkeen (5 101 N). Maksimaalisen törmäysvoiman saavuttamisaikojen välillä ei havaittu tilastolli-sesti merkitseviä eroja. Maksimaalisen voimantuottonopeuden osalta havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja (p<0.01) kaikkien kuormituserien ja ennen kuor-mitusta tehtyjen suoritusten välillä, joka oli alhaisimmillaan 1. kuormituserän jälkeen (514 041 N/s) ja suurinta ennen kuormitusta (635 975 N/s). Maksimaali-sen voimantuottoajan kohdalla havaittiin tilastollisesti lähes merkitseviä tai mer-kitseviä (p<0.1-0.05) eroja ennen kuormitusta ja kahden ensimmäisen kuormi-tuserän välillä. Lyöntitekniikassa havaittiin selkeästi kehon painopisteen voi-makkaampi siirtyminen eteenpäin väsymyksen lisääntyessä. Tutkimuksen päätuloksena oli, että väsymyksen lisääntyessä oikean suoran törmäysvoima väheni. Lajiteknisen suorituksen heikkenemisen aiheutti jalkojen voimantuottokyvyn heikkeneminen väsymyksen lisääntyessä, jolloin nyrkkeilijät siirsivät kehonsa painopistettä voimakkaammin eteenpäin. fi
dc.format.extent 50 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other nyrkkeily en_US
dc.subject.other törmäysvoima en_US
dc.subject.other syke en_US
dc.subject.other laktaatti en_US
dc.title Lajinomaisen kuormituksen vaikutukset lyönnin voimaan ja suoritustekniikkaan nyrkkeilyssä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-20094151458
dc.subject.ysa nyrkkeily
dc.subject.ysa tekniikka
dc.subject.ysa lajitaidot
dc.subject.ysa fyysinen kuormittavuus
dc.subject.ysa väsyminen
dc.subject.ysa lihakset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valmennus- ja testausoppi fi
dc.contributor.oppiaine Science in Sport Coaching and Fitness Testing en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record